Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Osobni podaci i obveznici primjene GDPR-a
 2. Načela i osnove za obradu osobnih podataka
 3. Kako odrediti voditelja obrade i izvršitelja obrade – prikaz na primjerima računovodstvenih servisa i revizora
 4. Uređenje međusobnog odnosa voditelja obrade i izvršitelja obrade –ugovorne klauzule
 5. Obveze voditelja obrade u vezi transparentne obrade podataka
 6. Mjere i radnje koje moraju poduzimati voditelji obrade i izvršitelji obrade kako bi dokazali usklađenost s GDPR-om
 7. Službenik za zaštitu podataka – obveza imenovanja, zadaće, dužnosti voditelja obrade prema njemu
 8. Osobni podaci zaposlenika – potrebna dokumentacija i obveze poslodavca prema Zakonu o radu i GDPR-u
 9. Angažiranje izvršitelja obrade u odnosu na obradu podataka zaposlenika
 10. Evidencija aktivnosti obrade koje moraju voditi voditelji obrade i izvršitelji obrade
 11. Postupanje s osobnim podacima kandidata za posao
 12. Natječaji za zapošljavanje s gledišta zaštite osobnih podataka
 13. Koliko dugo i na koji način čuvati osobne podatke zaposlenika
 14. Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca
 15. Smjernice i mišljenja Agencije za zaštitu podataka i Europskog odbora za zaštitu podataka
 16. Ostale aktualnosti u vezi sa zaštitom osobnih podataka

Predavač: Vedran Jelinović, dipl. iur., viši savjetnik, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.