Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Kako ispravno voditi evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara

 • Što su dugotrajna, a što kratkotrajna imovina i sitni inventar?
 • Ispravno evidentiranje nabave - prvo (početno) priznavanje dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara
 • Ispravno evidentiranje prodaje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Primljene i dane donacije dugotrajne nefinancijske imovine (unutar i izvan općeg proračuna; korištenje računa podskupine 915)
 • Dodatno ulaganje, tekuće i investicijsko održavanje i drugi troškovi korištenja dugotrajne nefinancijske imovine
 • Kupnja na kredit i financijski leasing dugotrajne nefinancijske imovine
 • Korištenje dugotrajne nefinancijske imovine u najmu i operativnom leasingu
 • Otpis vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
 • Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine tijekom i na kraju proračunske godine
 • Isknjiženje dugotrajne nefinancijske imovine
 • Obvezne pomoćne knjige - analitička evidencija DNI (označavanje DNI, zapisnik o stavljanju imovine u uporabu)
 • Pripreme za primjenu novih odredaba o dugotrajnoj nefinancijskoj imovini od 1.1.2025. – najznačajnije promjene

2. Porezni tretman nabave, korištenja i prodaje dugotrajne nefinancijske imovine

 • Porezni tretman nabave imovine kod proračunskih korisnika koji nisu obveznici PDV-a/obveznika PDV-a
  • Kada se primjenjuje podjela pretporeza?
  • Stjecanje imovine iz EU
 • Porezni tretman nabave i prodaje nekretnina
  • Nekretnine oporezive PDV-om
  • Promet nekretnina oporeziv porezom na promet nekretnina
 • Porezni tretman nabave i prodaje osobnih automobila
 • Troškovi korištenja osobnog automobila (gorivo, popravak, registracija i dr.)
 • Korištenje osobnog automobila u službene i/ili privatne svrhe
 • Utvrđivanje plaće u naravi
 • Evidencija korištenja službenih vozila

Predavačice: Irena Slovinac, dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica, TEB - Porezno savjetništvo d.o.o. i Nikolina Bičanić, mag. oec., viša savjetnica i glavna urednica, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.