Za gledanje kupljenih webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti TEB-ov webinar trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u. Webinar će se moći pogledati u roku od tri (3) radna dana od dostavljanja pristupnih podataka i prezentacija.

Program:

1. Vrste i obračun drugog dohotka

 • vrste drugog dohotka
 • primjeri obračuna doprinosa i poreza pri isplati drugog dohotka rezidentu (umirovljeniku, prokuristu, vanjskom suradniku, itd.) i izvješćivanje u JOPPD obrascu
 • drugi dohodak za koji se ne obračunavaju doprinosi
 • ostvarivanje drugog dohotka iz inozemstva
 • obveza upisa u registar obveznika poreza na dohodak pri Poreznoj upravi zbog ostvarivanja drugog dohotka iz inozemstva
 • obveza obračuna i uplate javnih davanja i podnošenje propisanih obrazaca za ostvareni drugi dohodak iz inozemstva
 • isplata drugog dohotka strancima (nerezidentima)
 • primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i ugovora o socijalnom osiguranju pri isplati drugog dohotka strancu
 • na koji račun treba isplatiti drugi dohodak nerezidentu?
 • godišnje oporezivanje drugog dohotka

2. Oporezivanje naknade po ugovoru o djelu/autorskom djelu i izvješćivanje

 • poslovi za koje se sklapa ugovor o djelu
 • način ugovaranja naknade
 • primjeri oporezivanja naknade po ugovoru o djelu
 • neoporezivanje naknade po ugovoru o djelu
 • izvješćivanje na propisanim obrascima
 • predmet ugovora o autorskom djelu
 • primjeri oporezivanja naknade za autorsko djelo
 • oporezivanje autorske naknade ostvarene iz inozemstva
 • isplata naknade za autorsko djelo autoru koji vodi poslovne knjige
 • isplata autorske naknade autoru obvezniku PDV-a
 • izvješćivanje na propisanim obrascima

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. gledanje (i slušanje) webinara

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na 3 pisana mišljenja na 3 postavljena pisana pitanja

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Nakon primljene potvrde o uplati kotizacije za webinar, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavljamo pristupne podatke za gledanje webinara i preslike slajdova u PDF-u.