Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 • Blagajničko poslovanje
  • Vođenje propisane Knjige blagajne (sastavljanje i evidentiranje blagajničkih isprava - uplatnice, isplatnice, ispravak blagajničkih isprava, blagajnički dnevnik - izvještaj, zaključivanje blagajne, blagajnički maksimum)
  • Uplate gotovine u blagajnu
  • Isplate gotovine iz blagajne
  • Polaganje gotovog novca na žiro račun
  • Kontrola i nadzor
  • Popis novca u blagajni
  • Proračunski korisnici kao obveznici fiskalizacije

 • Mogućnosti isplate materijalnih prava zaposlenika i neoporezive isplate ostalim fizičkim osobama
  • Isplate putnih troškova, prijevoza na rad, otpremnina, nagrada, potpora i dr. materijalnih prava u gotovu novcu
  • Isplate stipendija, nagrada i dr. primitaka osobama koje nisu zaposlenici

 • Ograničenja i zabrane u plaćanju gotovim novcem

 • Računovodstveno evidentiranje u glavnoj knjizi
  • Podizanje gotovine sa žiro računa u blagajnu
  • Podizanje gotovine na bankomatu debitnom karticom
  • Podizanje gotovine na bankomatu kreditnom karticom
  • Knjiženje računa plaćenih gotovinom
  • Knjiženje računa plaćenih kreditnim i debitnim karticama
  • Obveze s osnove plaćanja kreditnim karticama
  • Isplate fizičkim osobama:
   • naknade za troškove službenih putovanja (akontacija, obračun)
   • odabir računa za ispravno evidentiranje nekih rashoda
  • Otvaranje početnih stanja 1.1.2023. (napomene zbog prelaska na euro)

Predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec. (TEB-ove savjetnice)

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.