Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

Obveznici, rokovi i način predaje financijskih izvještaja za pojedine obveznike

 1. Upute Ministarstva financija o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja
 2. Knjigovodstvene isprave na prijelazu 2022./2023. – preračuni u kune i knjiženja u poslovnim knjigama za 2022.
 3. Sastavljanje bilance • Ispravak vrijednosti i otpisi potraživanja • Utvrđivanje rezultata za 2022. (sučeljavanje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja te korekcija rezultata na dan 31.12.2022. – pojašnjenja na primjerima)
 4. PR-RAS • Priznavanje prihoda za 2022. • Priznavanje rashoda za 2022. • Priznavanje primitaka od zaduživanja (beskamatni zajam i dr.)
 5. Izvještaj o obvezama • Dospjele i nedospjele obveze • Međuproračunske obveze
 6. P-VRIO • Što treba biti iskazano u ovom izvještaju?
 7. Otvaranje poslovnih knjiga za 2023. – prijenosi salda 31.12.2022. i preračun u eure
 8. Plaće i materijalna prava službenika i namještenika u državnim i  javnim službama i JLP(R)S-ima prema sklopljenim kolektivnim ugovorima
  • Određivanje osnovne plaće
  • Određivanje koeficijenata složenosti poslova
  • Uvećanje plaće za 0,5% po godini staža
  • Obvezni dodaci na osnovnu plaću
  • Osnovica za obračun dodataka
  • Dežurstvo, pasivno dežurstvo i pripravnost za rad
  • Prekovremeni rad i slobodni dani
  • Osnovica za izračun plaće i koeficijenti složenosti
  • Dodaci na plaću i uvećanje plaće, položajni dodaci i dodaci za posebne uvjete rada
  • Plaćeni dopust i doživotna otpremnina
  • Naknada plaće – godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje
  • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
  • Dnevnice za službena putovanja
  • Ostala ugovorena materijalna prava
 9. Ovrha na plaći u 2023.
  • Prijedlog za ovrhu na plaći radnika
  • Primanja radnika izuzeta od ovrhe
  • Posebni propisi koji se odnose na ovrhu na plaći
  • Određivanje i provedba ovrhe na plaći u 2023.
  • Izuzeti iznosi za pljenidbu plaće u 2023.
  • Osnove za provedbu ovrhe na plaći
  • Ovrha na plaći radnika
  • Zapljena po pristanku dužnika
  • Prednosni red i određivanje prednosnog reda
  • Ovrha i materijalna prava radnika

Predavačice: Mladenka Karačić, dipl. oec., Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB-ova viša savjetnica

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.