Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Obveznici, rokovi i način predaje financijskih izvještaja za pojedine obveznike
 2. Upute Ministarstva financija o sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja
 3. Knjigovodstvene isprave na prijelazu 2023./2024.
 4. Sastavljanje financijskih izvještaja:
 • Bilanca: Ispravak vrijednosti i otpisi potraživanja • Utvrđivanje rezultata za 2023. (sučeljavanje prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po aktivnostima i izvorima financiranja te korekcija rezultata na dan 31.12.2023. – pojašnjenja na primjerima)
 • PR-RAS: Priznavanje prihoda za 2023. • Priznavanje rashoda za 2023. • Priznavanje primitaka od zaduživanja
 • Izvještaj o obvezama: Dospjele i nedospjele obveze • Međuproračunske obveze
 • P-VRIO: Što treba biti iskazano u ovom izvještaju?
 1. Što je donio novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
 • Novi model sustava plaća
 • Načela sustava plaća
 • Vrednovanje radnih mjesta – mjerila i klasifikacija
 • Ocjenjivanje učinkovitosti rada i kriteriji za ocjenjivanje
 • Osnovna plaća i što čini osnovnu plaću
 • Dodaci na plaću i osnovica za obračun dodataka
 • Uređivanje prava kolektivnim ugovorom
 • Isplata plaće - rokovi
 • Platna ljestvica i platni razredi
 • Promicanje temeljem ocjene učinkovitosti rada uz povećanje plaće
 • Nagrađivanje za ostvarene radne rezultate
 • Praćenje i unapređenje sustava plaća
 1. Prijelazno razdoblje i zaštita stečenih prava
 • Što trebaju činiti obveznici primjene?
 • Prevođenje radnih mjesta u državnoj i javnoj službi
 • Pravo zatečenih službenika na zadržavanje povoljnijeg koeficijenta
 • Zadržavanje koeficijenta rukovodećih službenika
 • Koeficijenti složenosti poslova u prelaznom razdoblju
 • Prestanak važenja odredbi propisa u državnoj i javnim službama
 1. Plaće zaposlenika u JLP(R)S i javnim službama na koje se ne primjenjuje novi Zakon
 • Plaće i naknade župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika
 • Plaće službenika i namještenika u JLP(R)S
 • Proračunska ograničenja
 • Plaće službenika i namještenika javnih službi na koje se ne primjenjuje novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
 1. Ovrha na plaći u 2024.
 • Rješenja o ovrsi i izjave o zapljeni kao osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Utvrđivanje prednosnog reda kod ovrhe na plaći s oglednim primjerima
 • Ovrha na plaći radi naplate poreznog duga
 • Iznosi plaće zaštićeni od ovrhe
 • Materijalna prava izuzeta od ovrhe i načini njihove isplate

Predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB-ove više savjetnice

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.