Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Ovrha na novčanim sredstvima ovršenika koju provodi Fina – bitni koraci za ovršenike i ovrhovoditelje:

 • Što je osnova za plaćanje te kako se podnosi u Finu?
 • Koje sve obrasce ovrhovoditelj treba koristiti ako želi provesti ovrhu i kako ih popuniti?
 • Na što sve treba paziti ovrhovoditelj u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima s naglaskom naplata tražbine temeljem zadužnice
 • Uplata predujma naknade za provedbu ovrhe
 • Što je Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje?
 • Što je Jedinstveni registar računa?
 • Postupanje Fine s osnovama za plaćanje te postupak izvršavanja osnove za plaćanje
 • Razdoblje zastoja kamata i ovrha na novčanim sredstvima
 • Kako se zaštititi u ovrsi -koja sredstva pravne zaštite ovršenik može iskoristiti ako je protiv njega zatražena ovrha?
 • Nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje od ovršenika – fizičke osobe

2. Elektronička ovrha

 • Što je elektronička ovrha?
 • Preduvjeti za elektroničku ovrhu?
 • Podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave
 • Podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave
 • Novosti u postupanju javnog bilježnika u ovršnom postupku

3. Isplata plaće na račun u Revolut Bank

 • Može li se plaća isplatiti na račun otvoren u Revolut Bank?
 • Može li se ovršiti račun u Revolut banci?

4. Uvođenje eura kao nacionalne valute

 • Utjecaj eura na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima
 • Naplata potraživanja u eurima po zadužnicama izdanim prije 1.1.2023. u kunama

5. Ovrha na plaći u 2023.

 • Osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Iznosi plaće do kojih se može provoditi ovrha u 2023.
 • Isplata plaće u eurima i ovrha na plaći
 • Utvrđivanje prednosnog reda više osnova za ovrhu – na primjerima iz prakse
 • Kako provoditi ovrhu na plaći u slučaju otvaranja zaštićenog računa radnika?
 • Provedba ovrhe na plaći ako se plaća isplaćuje na račun otvoren u Revolut Bank 
 • Koja se primanja iz radnog odnosa mogu isplaćivati na zaštićeni račun, a koja ne
 • Provedba ovrhe na plaći u korist novog vjerovnika (prijenos tražbine)
 • Provedba ovrhe na plaći – odgovori na česte upite iz prakse
 • Postupanje s rješenjima o ovrsi nakon prestanka radnog odnosa
 • Odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu obroka

Predavači:

 • Sandra Cindrić, dipl. iur. - Ekspert za pravnu podršku, Centar za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima, FINA
 • Vedran Jelinović, dipl. iur. - TEB-ov viši savjetnik

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.