RASPORED ODRŽAVANJA PO GRADOVIMA:

Varaždin 22.03.2019. (petak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6
Osijek 22.03.2019.
(petak), Hotel Osijek, Šamačka 4
Dubrovnik 25.03.2019.
(ponedjeljak), Hotel Lero, Iva Vojnovića 14
Rijeka 25.03.2019.
(ponedjeljak), Visoka poslovna škola Par, Trg Riječke rezolucije 4
Split 26.03.2019.
(utorak), Art Hotel Split, Slobode ul. 41
Pula 26.03.2019.
(utorak), Županijska komora Pula, Carrarina 5
Šibenik 27.03.2019.
(srijeda), Hotel Jadran, Obala dr. Franje Tuđmana 52
Bjelovar 27.03.2019.
(srijeda), Ekonomski fakultet Bjelovar, A. B. Šimića 1
Zadar 28.03.2019.
(četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
Zagreb 29.03.2019.
(petak), Hotel International, Miramarska cesta 24

VRIJEME ODRŽAVANJA: 

Početak (u svim gradovima) u 9,30 sati

Prijam: od 9,00 sati

Završetak: oko 15 sati

 

1. GFI, STATISTIČKI I DRUGI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018.

 • zatvaranje/otvaranje poslovnih knjiga
 • vrste godišnjih financijskih izvještaja prema obveznicima
 • rokovi za javnu objavu i održavanje skupštine

2. UTVRĐIVANJE I PODJELA DOBITI/NADOKNADA GUBITKA

 • utvrđivanje i knjiženje dobiti/gubitka
 • obvezna i fakultativna podjela dobiti (primjeri odluka, knjiženje podjele)
 • postupanje s gubitkom (knjiženje prijenosa i pokrića gubitka, postupanje s gubitkom iznad visine kapitala) 

3. IZRADA GODIŠNJE PRIJAVE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2018. I NOVOSTI U 2019.

 • novi PD obrazac za 2018.
 • porezno (ne)priznati rashodi
 • porezno priznati i nepriznati prihodi/rashodi s osvrtom na stalne i privremene razlike između računovodstvene i oporezive dobiti
 • odgođena porezna imovina i  odgođene porezne obveze 
 • porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2018.
 • državne potpore koje smanjuju poreznu osnovicu
 • prijenos poreznih gubitaka
 • promjene u načinu korištenja poreznih olakšica
 • porezni poticaji temeljem ulaganja
 • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • izračun predujmova za 2019.
 • računovodstveni gubitak i obveza za porez na dobit 
 • pokriće računovodstvenog i prijenos poreznog gubitka
 • računovodstvena dobit i porezni gubitak
 • porezne olakšice i poticaji za 2018.
 • izrada PD obrasca i obvezatni prilozi
 • sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)  
 • novosti kod oporezivanja dobiti u 2019. 

4. PD-IPO OBRAZAC ZA 2018. I NOVOSTI U 2019.

 • transakcije koje se iskazuju u PD-IPO izvještaju
 • tko su sve povezane osobe
 • porezni tretman transakcija između povezanih osoba
 • kamate između povezanih osoba
 • primjeri iskazivanja transakcija u Obrascu PD-IPO

5. PDV u 2019.

 • sniženje stopa PDV-a od 1.1.2019.
 • novi kriteriji i novi rokovi za ulazak u sustav PDV-a
 • pretporez kod osobnih automobila u 2019.
 • isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
 • evidencije o primljenim računima
 • novi obrasci u oporezivanju PDV-om
 • tuzemni prijenos porezne obveze – tko plaća PDV?
 • oporezivanje elektroničkih i telekomunikacijskih usluga (B2C) – novi prag
 • oporezivanje vrijednosnih kupona od 1.1.2019.
 • smanjenje opće stope PDV-a od 1.1.2020.

6. PLAĆE, POREZ NA DOHODAK I JOPPD

 • isplata bonusa za 2018. i nagrade za rezultate rada u 2019., iskazivanje u JOPPD obrascu
 • primjena najniže, najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
 • minimalna plaća – tko  može koristiti propisano umanjenje?
 • tko i kada se mora obračunati staž osiguranja s povećanim trajanjem?
 • članovi uprave i obračun doprinosa – zaposlene i nezaposlene osobe, umirovljenici, JOPPD
 • kada umirovljenici mogu raditi i ostvarivati mirovinu? Kako obračunati njihove plaće i iskazati u JOPPD?
 • ozljeda na radu i ispravak JOPPD obrasca
 • isplata dividendi i JOPPD

7. ODGOVORI NA PITANJA

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike prezentacija predavača. 

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, radni pribor (blok i olovka) i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Pretplatnici FIP-a plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja, i to: 3 boda iz računovodstvenog područja i 2 boda iz ostalih područja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.