Mjesto i vrijeme održavanja:

  • Zagreb, 02.07.2019. (utorak), Hotel International, Miramarska cesta 24

Predviđeno trajanje praktikuma:

  • Početak u 9,30 sati
    Prijam od 8,45 sati
  • Završetak: oko 15,00 sati

 

Program i predavači:

Ivica Maros, dipl. iur.

predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca

1. Izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

2. Primjena Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika

- pravni subjekti – obveznici upisa podataka o stvarnom vlasništvu u Registar 

- sadržaj i struktura podataka u Registru

- dodatni podaci koje je potrebno upisati u Registar

- način vođenja, način upisa, provjera upisanih podataka i rokovi upisa u Registar

- kako upisati i ažurirati podatke upisane u Registru?

- nadzor nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka u Registru

- dostupnost, uporaba, čuvanje i zaštita podataka u Registru

- vrste i visine naknada za pristup podatcima iz Registra i dr.

 

mr. sc. Slavica Pezer Blečić, dipl. oec.,

predstojnica Financijskog inspektorata

3. Identifikacija i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma te nadziranje i upravljanje tim rizicima

- procjena rizika cjelokupnog poslovanja obveznika

- procjena rizika poslovnog odnosa/transakcije

4. Utvrđivanje i postupanje sa strankama višeg i nižeg rizika

5. Obveza uspostave odgovarajućih internih politika, kontrola i procedura:

- što treba sadržavati sustav internih kontrola?

- od kojih faktora ovisi sadržaj i opseg sustava internih kontrola?

6. Mjere dubinske analize

– standardna, pojednostavljena i pojačana dubinska analiza

7. Odgovori na pitanja polaznika

 

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za izobrazbu s uključenim PDV-om iznosi 950,00 kn po sudioniku (760,00 kn i 190,00 kn PDV-a), a uključuje pisani materijal, radni pribor (blok i olovka) i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 825,00 kn (660,00 kn i 165,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici FIP-a i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 825,00 kn po sudioniku (660,00 kn i 165,00 kn PDV-a), ako je obveza za 2019. podmirena.

OVLAŠTENI REVIZORI: prema prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovoj izobrazbi ovlaštenim revizorima priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz ostalih područja, OZNAKA „A“.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na izobrazbi uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

Broj mjesta je ograničen i molimo da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju izobrazbe. U slučaju nedovoljnog broja prijava izobrazba se može odgoditi ili otkazati. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene na žiro račune uplatitelja.