IZRADA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. I IZMJENE

POREZNIH PROPISA OD 1.1.2020.

Opatija, Hotel „4 opatijska cvijeta“
27. i 28. veljače 2020.

Početak (prvi i drugi dan): u 9,30 sati
Prijam (prvi i drugi dan):  od 9,00 sati
Očekivani završetak (prvi i drugi dan): oko 15 sati

PROGRAM:

PRVI DAN (27.2.2020.)

1. PRIPREMA I IZRADA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. PREMA HSFI I MSFI

 • vrste financijskih izvještaja, obveznici i rokovi
 • utvrđivanje dobiti/gubitka i sastavljanje računa dobiti i gubitka
 • priprema i izrada bilance
 • priprema bilješki uz godišnje financijske izvještaje
 • priprema izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama kapitala
 • sastavljanje OPZ-STAT obrasca za statističke i druge potrebe
 • konsolidacija GFI i obveznici konsolidacije
 • javna objava godišnjih financijskih, godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i dr. izvještaja za 2019.

2. UTVRĐIVANJE POREZNE OBVEZE I IZRADA GODIŠNJE PRIJAVE POREZA NA DOBIT

 • sastavljanje izmijenjenog PD i PD-NN obrasca, te PD-IPO obrasca za 2019.
 • sastavljanje novog PD-KID obrasca za 2019.
 • uvećanja porezne osnovice za porezno nepriznate rashode (amortizacija, reprezentacija, osobni automobili, kamate, potraživanja, manjkovi, dionice i udjeli i dr.)
 • umanjenja porezne osnovice za neoporezive prihode i ostale stavke (prihodi od dividendi i udjela u dobiti, nerealizirani dobici, naplata potraživanja, obrazovanje i izobrazba i dr.)
 • porezne olakšice (potpomognuta područja i poticaji ulaganja)
 • izračunavanje predujma poreza na dobit za 2020. s osvrtom na izračunavanje predujma kod smanjene stope poreza na dobit
 • utjecaj poreza na dobit na račun dobiti i gubitka i bilancu i dr.

3. GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK

 • obveznici, obveza podnošenja i rok za izradu DOH obrasca
 • godišni obračun poreza na dohodak i pravo na povrat više uplaćenog poreza
 • poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak
 • utvrđivanje godišnjeg iznosa poreza kod zaposlenih umirovljenika i umirovljenika koji ostvaruju drugi dohodak
 • podnošenje ZPP-DOH obrasca i dr.

4. OBRAČUN ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI, SPOMENIČKE RENTE, NAKNADA ZA ŠUME I KOMORSKOG DOPRINOSA ZA 2019.

5. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA SAVJETOVANJA (teme prvog dana)

DRUGI DAN (28.2.2020.) 

1. PRIPREMA OSTALIH GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I GODIŠNJIH KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019. PREMA HSFI I MSFI

 • priprema godišnjeg izvješća s izvješćem poslovodstva
 • izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaj o plaćanjima u javnom sektoru i nefinacijsko izvješće
 • priprema obveznih izvješća svih poduzetnika prema ZTD-u
 • obveza konsolidacije godišnjeg i drugih izvješća
 • podjela dobiti, pokriće gubitka
 • mogućnosti i ograničenja isplate vlasničke naknade

2. IZMJENE POREZNIH PROPISA OD 1.1.2020.

2.1. IZMJENE KOD OBRAČUNA POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSA OD 1.1.2020.

 • obračun plaća u 2020. (minimalna plaća, osnovice za obračun doprinosa - najniža i najviša mjesečna osnovica, članovi uprave)
 • olakšice kod plaćanja doprinosa i poreza za određene osiguranike (prvo zapošljavanje, mlade osobe i dr.) od 1.1.2020.
 • neoporezivi primitci (topli obrok, nagrade, vrtić, dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje i dr.) i novine kod iskazivanja u JOPPD obrascu u 2020.
 • novosti kod utvrđivanja dohotka za obrtnike
 • uzdržavane osobe u 2020. i dr.
 • izmjene od 1.1.2020. kod članarina turističkoj zajednici, spomeničke rente, naknade za šume

2.2. IZMJENJE PDV-A OD 1.1.2020.

 • primjena stopa PDV-a u 2020., smanjena stopa za ugostiteljstvo i dr.
 • novi obrasci i evidencije prema izmjenjenom Pravilniku o PDV-u (Obrazac P-PDV, ZP,  MCP)
 • nove odredbe o oslobođenju od PDV-a za djelatnosti od javnog interesa
 • obveza dokazivanja oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU-a
 • novine kod naknadnog ispravka porezne osnovice
 • primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama u 2020.
 • novosti kod upisa u Registar obveznika PDV-a (obrazac P-PDV)
 • izlazak iz sustava PDV-a i dr.

2.3. NOVOSTI U OPOREZIVANJU DOBITI OD 1.1.2020.

 • smanjenje porezne stope radi novog praga od 7,5 mil. kn
 • nove odredbe kod vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja u 2020.
 • novi rokovi za podnošenje poreznih prijava za 2020.  i dr.

3. OSTALE POREZNE I DRUGE NOVOSTI OD 1.1.2020.

 • novine kod fiskalizacije u 2020.
 • iznosi izuzeti od ovrhe u 2020. i dr.

4. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA SAVJETOVANJA (teme drugog dana)

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici/ce.

Kotizacija: Naknada za dvodnevno savjetovanje iznosi 1.100,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

POGODNOSTI ZA TEB-OVE PRETPLATNIKE:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2020. plaćaju kotizaciju za dvodnevni seminar u iznosu od 1.000,00 kn;

Jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana savjetovanja (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju u iznosu od 650,00 kn po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2020. plaćaju kotizaciju za jednodnevni seminar u iznosu od 600,00 kn.

Kotizacija uključuje:

- sudjelovanje na predavanjima,
- odgovore na pitanja,
- pisani materijal - uvezane preslike slajdova predavača,
- radni pribor (blok i olovka),
- topli napitak za vrijeme stanke,
- prigodan dar povodom 70. obljetnice TEB-a, te
- sudjelovanje na večernjem druženju uz glazbu, piće i nagradno izvlačenje.

UPLATA I PRIJAVA: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da se prijavite putem web prijavnice ili da popunjenu prijavnicu dostavite u TEB putem e-maila: teb@teb.hr ili faxa: 01/46 11 411, kao i potvrdu o uplati.

Smještaj:

Sudionici se za smještaj javljaju direktno preko web stranice Hotela putem linka: Izrada godišnjih financijskih izvještaja za 2019. i izmjene Poreznih propisa od 1.1.2020., koristeći kod: POREZ2020. Rok za prijave je 15 dana prije seminara, a nakon toga je rezervacija na upit, te Hotel zadržava pravo korekcije cijene.

Polaznici seminara smještaj rezerviraju i plaćaju u hotelu po povlaštenoj cijeni.

Sve dodatne informacije i pomoć oko rezervacije smještaja na telefon: 051/278-007 ili na mail: info@amadriapark.com.

Cijene za polaznike TEB-ovog seminara:

Hotel Gardenija (***) – standardne sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

 • Noćenje s doručkom 351,00 kn
 • Polupansion 426,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

 • Noćenje sa doručkom 518,00 kn
 • Polupansion 593,00 kn

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 10,00 kn po osobi i danu.

Cijena garaže: 120,00 kn po danu ili 10,00 kn po satu.

*OVLAŠTENI REVIZORI: od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom seminaru ovlaštenim revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz osnovnih aktivnosti, i to: za svaki dan po 5 bodova za područje računovodstva oznaka "A".

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju savjetovanja.

Vaš TEB