Zagreb, 14. i 15. veljače 2019. (četvrtak i petak), Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10

Početak u 9,00 sati, prijam od 8,30 sati (oba dana)

 

Program 14.2.2019. (prvi dan)

1. Uvodno o sustavu unutarnjih kontrola

 • Važeća regulativa i obveze proračunskih korisnika
 • Razvoj sustava unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika - primjena Okvira s naglaskom na upravljanje rizicima

2. Analiza stanja sustava unutarnjih kontrola kod proračuna i proračunskih korisnika

 • Slabosti i primjeri dobre prakse - Objedinjeno godišnje izvješće

3. Procesi iz proračunskog ciklusa

 • Rizici i kontrolni mehanizmi 

4. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu

 • Obveznici i rokovi sastavljanja Izjave za 2018. godinu
  • dostava Izjave kao obveza prema Uredbi o fiskalnoj odgovornosti
  • obveze prema Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 • Sastavni dijelovi Izjave
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (primjeri)
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
  • Postupanja kod primopredaja dužnosti tijekom 2018.
 • Provjera zaprimljenih Izjava u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima
  • Formalna provjera
  • Provjere na uzorku
  • Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima

 

Program 15.2.2019. (drugi dan)

1. Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2018. i provođenje testiranja

 • Provođenje testiranja funkcioniranja unutarnjih kontrola i propisnih postupanja i dokumentiranje dokaza u predmetima
 • Obveza odgovora na sva pitanja ▪ (Ne)mogućnost upisa odgovora "djelomično" i "nije primjenjivo" kod pojedinih pitanja
 • Što se smatra odgovarajućim dokazom kod pojedinog pitanja?
 • Određivanje obuhvata uzorka za testiranje kod pojedinih pitanja
 • Zakonodavni okvir za pojedina pitanja
 • Daljnja postupanja kod djelomično potvrdnih i negativnih odgovora na pojedina pitanja 
 • Upute za popunjavanje pitanja iz Upitnika po područjima:
  • Planiranje proračuna/financijskog plana
  • Izvršavanje proračuna/financijskog plana
  • Javna nabava
  • Računovodstvo
  • Izvještavanje

 

Predavači:

 • Davor Kozina, Ministarstvo financija
 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija
 • Mladenka Karačić, Ministarstvo financija
 • Ljubica Đukanović, TEB-ova savjetnica
 • Nikolina Bičanić, TEB-ova savjetnica

Pisani materijal:

 • Preslike prezentacija predavača
 • Primjeri internih procedura i uputa polaznicima će biti dostupni za preuzimanje s interneta

Kotizacija:  

Naknada po polazniku za oba dana iznosi 1.250,00 kuna (uključuje PDV).

Naknada po polazniku za jedan dan radionice iznosi 700,00 kuna (uključuje PDV).

Prijava: Popunjenu prijavnicu dostavite u TEB putem e-maila: teb@teb.hr ili faxa: 01/46 11 411, kao i potvrdu o uplati.

Uplata: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Broj polaznika je ograničen i prethodna prijava je obavezna.