Program

TEB-ovo stručno usavršavanje za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike održava se već trinaestu godinu, dvaput godišnje. Program usavršavanja ažurira se i aktualizira za svaki novi termin održavanja, a izvode ga vodeći stručnjaci i predavači.

Pozivamo Vas da ne propustite naše sljedeće usavršavanje koje će se održati u listopadu 2018.

 

 • Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3 (Ulaz iz Petrinjske ulice)
 • Vrijeme održavanja: od 22. do 26. listopada 2018. (35 sati)
 • Početak predavanja: 8,30 sati (prijam od 8,00)

 

Program usavršavanja:

 • Uvod u proračunsko poslovanje (temeljni propisi, proračunski ciklus, proračunske klasifikacije)
 • Proračunsko računovodstvo - pojam računovodstva i knjigovodstva, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, načela priznavanja poslovnih događaja, primjena računskog plana, knjigovodstvene pogreške, zaključna knjiženja, zaključivanje poslovnih knjiga - vježbe na praktičnim primjerima i rješavanje slučajeva iz prakse
 • Blagajničko poslovanje, instrumenti plaćanja i platni promet
 • Popis - organizacija i obavljanje, odluke, knjiženja popisnih razlika
 • Financijski izvještaji (vrste, obveznici, rokovi, konsolidacija, izrada financijskih izvještaja)
 • Proračunsko planiranje
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Plaće i dr. primanja u sustavu proračuna (plaće - državne i javne službe, JLP(R)S-i, naknade članovima predstavničkih tijela, članova upravnih vijeća, materijalna prava zaposlenika (dnevnice, putni troškovi, jubilarne nagrade), drugi dohodak - kod zaposlenika i vanjskih suradnika; oporezive i neoporezive isplate; ovrha na plaći)

Pisani materijal:

 • Priručnik Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja
 • Računski plan proračunskog računovodstva
 • Priručnik s preslikama prezentacija predavača koji obuhvaća i vježbe na praktičnim primjerima i rješavanje slučajeva

Kotizacija i uplata:

Cijena usavršavanja je 3.300,00 kuna s PDV-om za jednog sudionika. Cijena uključuje pisani materijal (uključujući i priručnik Proračunsko računovodstvo - Primjena Računskog plana s primjerima knjiženja), ručak i osvježavajuće napitke u podnevnoj pauzi svakoga dana.

Prijave i uplate primaju se e-mailom, faksom ili putem web prijavnice do 18. listopada 2018. Naknadu za sudjelovanje molimo uplatite prije početka usavršavanja na račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Molimo da se pravovremeno prijavite kako biste osigurali svoje mjesto, jer je broj polaznika u grupi ograničen.

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAT ĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA.

 

Predavači: 

 • Stalni suradnici iz Ministarstva financija
 • TEB-ove savjetnice: Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović, Jasminka Rakijašić i Irena Slovinac

 

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će TEB-ov certifikat!