Program

 • Zagreb, 25. svibnja 2018. (petak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2
 • Početak u 9,30 sati,
  Prijam od  8,45 sati


Polaznici će dobiti potvrdu da su za 2018. godinu obavili stručno osposobljavanje propisano Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

  

Program: 

 1. Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u RH
 2. Obveznici provedbe mjera iz Zakona i pravilnika
 3. Obveza prijave sumnjivih transakcija Uredu
 4. Operativna analiza sumnjivih transakcija
 5.   Nadzor nad obveznicima primjene Zakona
 6.    Od kada se primjenjuju i što donose novi pravilnici o:
 • postupku procjene rizika pranja novca i financiranja terorizma za određene kategorije obveznika,
 • Registru stvarnih vlasnika,
 • dostavljanju obavijesti o transakcijama Uredu,
 • primjeni obveznih indikatora i dr.   
 1. Stalno praćenje poslovnog odnosa i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma 
 2. Politike, kontrole i postupci umanjenja rizika od pranja novca i financiranja terorizma  
 3. Provođenje mjera dubinske analize stranke
 4. Utvrđivanje stvarnog vlasnika
 5. Registar stvarnih vlasnika
 6. Odgovori na pitanja polaznika izobrazbe  

 

Predavači:

-  Ivica Maros, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca

-  Ante Biluš, voditelj službe u Uredu za sprječavanje pranja novca

Pisani materijal:

Radna mapa s preslikama slajdova predavača.

Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na stručnom osposobljavanju s uključenim PDV-om, pisanim materijalom, priborom za pisanje (blok i olovka) i toplim napitkom za vrijeme stanke iznosi po polazniku 875,00 kn sa PDV-om (700,00 kn + 175,00 kn PDV-a).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 775,00 kn sa PDV-om (620,00 kn + 155,00 kn PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i sudionike koji s TEB-om imaju zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja naknada iznosi 775,00 kn sa PDV-om (620,00 kn + 155,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena;

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.
Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Broj mjesta je ograničen i molimo da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza stručnog osposobljavanja, u kojem slučaju će iznos uplaćenih kotizacija biti odmah vraćen na račune uplatitelja.