Primjena poreznih propisa i računovodstvenih standarda u sastavljanju PD obrasca, PD-NN obrasca i PD-IPO obrasca

 

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central Zagreb, Ul. Kneza Branimira 3

Vrijeme održavanja: 5. travnja 2019. (petak)

Trajanje praktikuma: od 9,00h do 15,00h 

 

I. Računovodstvo i porez na dobit

1. Računovodstvo kao podloga za obračun poreza na dobit

2. Financijski izvještaji za 2018. kao osnova za sastavljanje PD obrasca

 • propisane pozicije bilance i računa dobiti i gubitka
 • GFI i PD u slučaju statusnih promjena, stečaja i likvidacije

3. Utvrđivanje poslovnog rezultata i osnovice za obračun poreza na dobit                                           

 • stalne i privremene razlike između računovodstvene i oporezive dobiti
 • amortizacija prema računovodstvenim i poreznim propisima
 • porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje zaliha
 • porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
 • revalorizacija i porez na dobit
 • odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze  (MRS 12/HSFI 14 i HSFI 12)

4. Računovodstvena vs. porezna dobit/gubitak

 • računovodstvena dobit i porezni gubitak
 • računovodstveni gubitak i obveza za porez na dobit
 • pokriće računovodstvenog i prijenos poreznog gubitka

II. Sastavljanje Prijava poreza na dobit za 2018.

1. Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD)  

 • novi PD obrazac za 2018.
 • primjena poreznih stopa u 2018.
 • porezno (ne)priznati rashodi
 • porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2018.
 • državne potpore koje smanjuju poreznu osnovicu
 • prijenos poreznih gubitaka
 • korištenje poreznih olakšica za potpomognuta područja
 • porezni poticaji temeljem ulaganja
 • uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • izračun predujmova za 2019.
 • obvezatni prilozi uz PD obrazac

2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)  

 • primjena novčanog načela kod oporezivanja dobiti
 • utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
 • propisana uvećanja i umanjenja porezne osnovice
 • primjer utvrđivanja porezne osnovice i poreza na dobit prema novčanom načelu

3. Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba

 • Obrazac PD-IPO – evidentiranje poslovnih događaja između povezanih osoba
 • tko se smatra povezanim osobama?
 • porezni tretman transakcija između povezanih osoba
 • kamate između povezanih osoba za 2018.
 • stanjena kapitalizacija – kako se utvrđuje?
 • primjeri iskazivanja transakcija u Obrascu PD-IPO

 

Predavači: mr.sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac, dipl. oec.

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s obradom tema, časopis FIP 02/19

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 800,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku i napitak za vrijeme stanke (kava, čaj, voda, sok).

Drugi i svaki slijedeći polaznik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju za praktikum u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om)

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja – OZNAKA „A“.

Broj mjesta na praktikumu je ograničen i molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.