Mjesta i termini održavanja:

Dubrovnik, 10.02.2020. (ponedjeljak), Hotel Lero, Iva Vojnovića 14

Split, 11.02.2020. (utorak), Hotel Park, Hatzeov Perivoj 3

Šibenik, 12.02.2020. (srijeda), Hotel Jadran, Obala Dr. Franje Tuđmana 52

Varaždin, 12.02.2020. (srijeda), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6

Zadar, 13.02.2020. (četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14

Rijeka, 13.02.2020. (četvrtak), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4

Zagreb, 14.02.2020. (petak), Sheraton Hotel Zagreb, Ul. Kneza Borne 2

Pula, 14.02.2020. (petak), Županijska Komora Pula, Carrarina 5

Osijek, 17.02.2020. (ponedjeljak), Hotel Osijek, Šamačka 4

Bjelovar, 18.02.2020. (utorak), Ekonomski Fakultet Bjelovar, A. B. Šimića 1

Vrijeme održavanja:

Početak (u svim gradovima) u 9,30 h
Završetak seminara oko 14,30 sati

Program:

1. GODIŠNI FINANCIJSKI I POSLOVNI IZVJEŠTAJI ZA 2019.

- vrste, obveznici i rokovi
- napomene uz sastavljanje računa dobiti i gubitka, bilance i bilješki
- napomene uz izradu izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama kapitala
- izvješća za potrebe statistike (OPZ-STAT-1 obrazac i dr.)
- obvezna izvješća prema ZTD-u
- kratak osvrt na godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva i druge izvještaje prema ZOR-u

2. GODIŠNJI OBRAČUN POREZA NA DOHODAK ZA 2019. (DOH i ZPP-DOH obrazc)

- obveza podnošenja DOH obrasca
- godišni obračun poreza na dohodak za 2019. i pravo na povrat više uplaćenog poreza
- poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak
- utvrđivanje godišnjeg iznosa poreza kod zaposlenih umirovljenika i umirovljenika koji ostvaruju drugi dohodak
- podnošenje ZPP-DOH obrasca
- uzdržavane osobe u 2019. i dr.

3. ČLANARINE TZ, SPOMENIČKA RENTA, NAKNADE ZA ŠUME I KOMORSKI DOPRINOSI ZA 2019.

4. PLAĆE I NEOPOREZIVI PRIMITCI U 2020.

- obračun plaća u 2020.
- nove osnovice za obračun doprinosa (najniža i najviša mjesečna osnovica, članovi uprave)
- novi iznos minimalne plaće za 2020.
- olakšice kod plaćanja doprinosa i poreza za određene osiguranike (prvo zapošljavanje, mlade osobe i dr.)
- neoporezivi primitci (topli obrok, nagrade, vrtić, dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje i dr.) i novine kod iskazivanja u JOPPD obrascu
- novosti kod utvrđivanja dohotka za obrtnike

5. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2019. I NOVOSTI U 2020.

- sastavljanje izmijenjenog PD i PD-NN obrasca, te PD-IPO obrasca za 2019.
- sastavljanje novog PD-KID obrasca
- uvećanja porezne osnovice za porezno nepriznate rashode (amortizacija, reprezentacija, osobni automobili, kamate, potraživanja, manjkovi, dionice i udjeli i dr.)
- umanjenja porezne osnovice za neoporezive prihode i ostale stavke (prihodi od dividendi i udjela u dobiti, nerealizirani dobici, naplata potraživanja, obrazovanje i izobrazba i dr.)
- porezne olakšice (potpomognuta područja i poticaji ulaganja)
- smanjenje porezne stope u 2020. radi novog praga od 7,5 mil. kn
- izračunavanje predujma poreza na dobit za 2020., s osvrtom na predujmove kod smanjene stope poreza na dobit
- nove odredbe kod vrijednosnih usklađenja i otpisa potraživanja u 2020.
- novi rokovi za podnošenje poreznih prijava za 2020. i dr.

6. PDV u 2020.

- smanjena stopa PDV-a od 1.1.2020. za ugostiteljstvo i dr.
- novi obrasci i evidencije prema izmjenjenom Pravilniku o PDV-u (Obrazac P-PDV, ZP,  MCP)
- nove odredbe o oslobođenju od PDV-a za djelatnosti od javnog interesa
- obveza dokazivanja oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU-a
- novine kod naknadnog ispravka porezne osnovice
- primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama u 2020.
- novosti kod upisa u Registar obveznika PDV-a (obrazac P-PDV)
- izlazak iz sustava PDV-a

7. NOVOSTI KOD FISKALIZACIJE U 2020.

8. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Kotizacija: Naknada s uključenim PDV-om iznosi 700,00 kn po sudioniku (560,00 kn i 140,00 kn PDV-a).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 600,00 kn (480,00 kn i 120,00 kn PDV-a) po polazniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 600,00 kn (480,00 kn i 120,00 kn PDV-a) po polazniku po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena.

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2020. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, e-maila: teb@teb.hr, ili faxa: 01 46 11 411.

* OVLAŠTENI REVIZORI: u skladu s Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 104/18), sudjelovanjem na ovom seminaru polaznici stječu 3 boda iz ostalih aktivnmosti.  

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.