REVIZIJA, NEPRAVILNOSTI I FINANCIJSKE KOREKCIJE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE EU PROJEKATA

***

AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI S OSVRTOM NA PRAKSU DRŽAVNE KOMISIJE I VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

 

Mjesto i vrijeme održavanja:   

 • Rijeka, 16. rujna 2019. (ponedjeljak), Grand hotel Bonavia, Dolac 4 (ev. broj usavršavanja: 2019-0255)
 • Split, 17. rujna 2019. (utorak), Art hotel, Ulica slobode 41 (ev. broj usavršavanja: 2019-0256)
 • Zagreb, 19. rujna 2019. (četvrtak), Hotel Central, Branimirova 3 (ev. broj usavršavanja: 2019-0257)
 • Osijek, 20. rujna 2019. (petak), Hotel Osijek, Šamačka ulica 4 (ev. broj usavršavanja: 2019-0258)

Početak usavršavanja (u svim gradovima): u 9,15 (prijam sudionika od 8,45)

Završetak usavršavanja (u svim gradovima): u 16,45

stanka za kavu: od 11,30 do 12,00

stanka za ručak: od 13,30 do 14,30

Program usavršavanja:

1. Revizija, nepravilnosti i financijske korekcije u postupcima javne nabave EU projekata

 • Pravni i institucionalni okvir
 • Ex ante kontrola
 • Što su nepravilnosti iz provedbe ESI fondova ?
 • Što su financijske korekcije ?
 • Koje se nepravilnosti najčešće javljaju prilikom ex post provjere ugovora o javnoj nabavi
 • Nepravilnosti iz smjernica Europske komisije za utvrđivanje financijskih ispravaka i sudska praksa – s posebnim osvrtom na nove smjernice za utvrđivanje financijskih korekcija
 • Primjeri nepravilnosti i financijskih korekcija koje su izrečene za provedene postupke javne nabave financirane sredstvima ESI fondova

Antonija Ćurić, dipl. iur. (4 šk sata)

2. Aktualnosti u javnoj nabavi s osvrtom na praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH

 • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
 • Oslanjanje na sposobnost drugih subjekata
 • Postupanje s ESPD obrascem i eCertis
 • Kako pravilno provesti pregled i ocjenu ponuda (ažuriranje popratnih dokumenata, pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, postupanje s jamstvom za ozbiljnost ponude)
 • Osobite bitne povrede postupka prema praksi Državne komisije
 • Pregled i analiza značajnih stavova Visokog upravnog suda RH
 • Kako postupiti nakon poništenja odluke Državne komisije i odluke o odabiru od strane Visokog upravnog suda RH
 • Obveza izdavanja eRačuna u javnoj nabavi od 1.7.2019.

Vedran Jelinović, dipl. iur. (4 šk sata)

Pisani materijal:

 • Mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija:

 • Naknada po sudioniku za program iznosi 1.200,00 kn (s PDV-om). Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 1.100,00 kn (s PDV-om).
 • U naknadu su uključeni pisani materijal, kava/čaj i ručak.

Pogodnosti:

 • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju kotizaciju u iznosu od 1.100,00 kn (s PDV-om) po svakom polazniku (ako je pretplata za 2019. godinu plaćena).

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Kotizacija će se u gotovini moći uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu samo iznimno, ako broj polaznika neće biti veći od 50.

Uplata:

 • Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava:

 • Prijaviti se možete putem web prijavnice, a kod imena i prezimena upišite OIB i datum rođenja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

O izvođačima programa:

ANTONIJA ĆURIĆ, mag.iur., OIB: 81152606413  , voditeljica Odjela za pravnu analizu u Službi za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda u Agenciji za reviziju sustava provedbe programa EU gdje razmatra i analizira predložene/izrađene revizijske nalaze s financijskom učinkom za potrebe izrade revizijskih izvješća, naknadno pregledava revizijsku dokumentaciju svih Odjela unutar službe u vezi revidiranih područja u kojima su/nisu utvrđene nepravilnosti s financijskim učinkom, sudjeluje u rješavanju razlika u stručnim prosudbama i mišljenjima unutar službe te pruža pravnu podršku unutar Službe. Radno iskustvo stekla je u privatnom sektoru gdje je kao Voditelj pravnog odjela pružala podršku Upravi društva za sva pravna pitanja vezana za upravljanje društvima. Iskustvo u javnoj nabavi stekla je iz perspektive ponuditelja kroz pripremu dokumentacije i pripremanje žalbi na Odluke o odabiru. Ovlašteni je interni revizor za gospodarstvo, specijalist javne nabave te interni revizor za ISO 9001 i 14001. Redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave i autorica nekoliko stručnih članaka iz područja javne nabave.

VEDRAN JELINOVIĆ, viši savjetnik i urednik za područje javne nabave u TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Do dolaska u TEB je kao odvjetnik stekao znanja i vještine u odvjetničkoj djelatnosti zastupanja stranaka u područjima građanskog, trgovačkog i radnog prava, što podrazumijeva vođenje parničnih, ovršnih i upravnih postupaka. Autor je brojnih stručnih radova iz područja javne nabave i stalni predavač na specijalističkom programu izobrazbe, seminarima te radionicama iz područja javne nabave.