PLANIRANJE NABAVE ZA 2020.

KRITERIJI ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI S OSVRTOM NA PRAKSU DRŽAVNE KOMISIJE I VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

 

Mjesto i vrijeme održavanja:   

  • Zagreb, 14. studeni 2019. (četvrtak), Hotel Central, Branimirova 3
    (ev. broj usavršavanja: 2019-0353)

 

Početak usavršavanja (u svim gradovima): u 9,15 (prijam sudionika od 8,45)

Završetak usavršavanja (u svim gradovima): u 16,45

stanka za kavu: od 11,30 do 12,00

stanka za ručak: od 13,30 do 14,30

 

Program usavršavanja:

  • Planiranje nabave za 2020.

- Izrada plana nabave i praktična pitanja s kojima se u izradi susreću naručitelji
- Veza proračuna i financijskog plana s planom nabave
- Plan nabave u slučaju privremenog financiranja
- Jednostavna nabava u planu nabave i Registru ugovora i okvirnih sporazuma (kako evidentirati nabavu putem narudžbenica ili od više gospodarskih subjekata)
- Izmjene i dopune plana nabave
- Registar ugovora u slučaju izmjena ugovora/okvirnih sporazuma
- Prikaz rada u modulu EOJN-a
- Kada započeti postupak nabave (prethodna analiza tržišta i prethodno savjetovanje, ex ante kontrola, (ne)osigurana sredstva, pripremne radnje i dr.)

Ivica Pranjić (3 šk sata)

 

  • Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

- Izbor kriterija za odabir ponude koji stoje na raspolaganju naručitelju
- Pravila određivanja kriterija odabira i primjena kriterija povezanih s predmetom nabave
- Uvjeti sposobnosti koji se smiju koristiti i kao kriterij ENP-a
- Primjeri dobre i loše prakse određivanja kriterija ENP-a
- Provjera informacija dostavljenih od ponuditelja i mogućnost pojašnjenja i upotpunjavanja u vezi s kriterijima ENP-a

Ivica Pranjić (2 šk sata)

 

  • Aktualnosti u javnoj nabavi s osvrtom na praksu Državne komisije i Visokog upravnog suda RH

- eRačuni u javnoj nabavi
- Sudska zaštita u javnoj nabavi s osvrtom na postupanje nakon poništenja odluke DKOM-a i odluke o odabiru od strane Visokog upravnog suda RH
- Nove smjernice za utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštivanja pravila o javnoj nabavi Europska komisija primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija
- Pravilna komunikacija tijekom pregleda i ocjene ponuda (pojašnjenje i upotpunjavanje, ažurirani popratni dokumenti)
- Jamstvo za ozbiljnost ponude
- Dokazivanje nepostojanja osnova za isključenje i e-Certis (za strane gospodarske subjekte i državljane drugih zemalja)

Vedran Jelinović (3 šk sata)

 

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program iznosi 1.200,00 kn (s PDV-om). Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 1.100,00 kn (s PDV-om).

U naknadu su uključeni pisani materijal, kava/čaj i ručak.

Pogodnosti:

Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju kotizaciju u iznosu od 1.100,00 kn (s PDV-om) po svakom polazniku (ako je pretplata za 2019. godinu plaćena).

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas da se prijavite putem web prijavnice ili da popunjenu prijavnicu dostavite u TEB putem e-maila: teb@teb.hr ili faxa: 01/46 11 411

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.

 

O izvođačima programa:

IVICA PRANJIĆ (dipl. oec.) konzultant u PJR d.o.o. Uz više specijaliziranih programa osposobljavanja, 2009. je položio osposobljavanje za trenera javne nabave u organizaciji Uprave za javnu nabavu pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske, nakon čega je održao veliki broj predavanja na programima izobrazbe i redovitim usavršavanjima iz područja javne nabave. Sudjelovao je u IPA 2009. višekorisničkom projektu „Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ u organizaciji ITC-ILO International Training Centre. Bogato radno iskustvo u području javne nabave stjecao je kao voditelj Ureda za javnu nabavu u Apis IT d.o.o. i kao direktor Službe za nabavu Zagrebačkog holdinga d.o.o. jednog od najvećih naručitelja – obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi u RH, koji svake godine provede više od 5.000 postupaka javne nabave.

VEDRAN JELINOVIĆ (dipl. iur.) viši savjetnik i urednik za područje javne nabave u TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. Do dolaska u TEB je kao odvjetnik stekao znanja i vještine u odvjetničkoj djelatnosti zastupanja stranaka u područjima građanskog, trgovačkog i radnog prava, što podrazumijeva vođenje parničnih, ovršnih i upravnih postupaka. Autor je brojnih stručnih radova iz područja javne nabave te stalni predavač na TEB-ovom specijalističkom programu izobrazbe, seminarima i radionicama iz područja javne nabave.