Nabava usluga osiguranja

 

OTKAZANO ZBOG IZNENADNE SPRIJEČENOSTI PREDAVAČA!!

Vrijeme i mjesto održavanja:   

  • Zagreb, 20. rujna 2018. (četvrtak), Sheraton Zagreb Hotel, kneza Borne 2
    (ev. broj usavršavanja: 2018-0269)

 

Početak usavršavanja:  u 9,15 (prijam sudionika od 8,45)

Završetak usavršavanja: u 16,45

stanka za kavu: od 11,30 do 12,00

stanka za ručak: od 13,30 do 14,30

 

Program usavršavanja:

  • Nabava usluga osiguranja

- Više vrsta osiguranja – zasebni predmeti nabave ili grupe predmeta nabave
- Određivanje procijenjene vrijednosti nabave
- Plan nabave i uvjeti za odvojenu nabavu
- Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
- Sudjelovanje posrednika (brokera) za osiguranje u postupku javne nabave
- Osnove za isključenje gospodarskog subjekta
- Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
- Kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude za nabavu usluga osiguranja
- Izrada troškovnika i iskazivanje cijene ponude
- Posebni uvjeti za izvršenje ugovora i ostale odredbe dokumentacije o nabavi
- Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda i računska ispravnost ponude
- Pregled prakse DKOM-a u pogledu zakonitih i nezakonitih zahtjeva naručitelja
- Ogledni primjer dokumentacije o nabavi za usluge osiguranja

Klaudija Kralj, dipl. oec.

Marijana Šperanda, dipl. oec.

 

Pisani materijal: Mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima, te TEB-ova knjiga: E-nabava i ugovori o javnoj nabavi (ožujak 2018.).

Kotizacija: Naknada po sudioniku za program iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om). Naknada za drugog i svakog sljedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 900,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti:

  • Pretplatnici TEB-ovog priručnika Sustav javne nabave plaćaju kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om) po svakom polazniku (ako je pretplata za 2018. godinu plaćena).
  • Prijavom na redovito usavršavanje zakazano i za dan 19.9.2018. plaća se jedinstvena kotizacija po polazniku u iznosu od 1.600,00 kn (s PDV-om). Za korištenje ove pogodnosti potrebno je ispuniti prijavnice za oba dana.

Predviđeni termini popunjavat će se redoslijedom primljenih uplata. Kotizacija će se u gotovini moći uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu samo iznimno, ako broj polaznika neće biti veći od 50.

Uplata: Naknada za sudjelovanje se uplaćuje u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas popunite prijavnicu, a potvrdu o uplati dostavite na e-mail: teb@teb.hr, fax: 01 46 11 411 ili na ulazu u dvoranu.

Kod imena i prezimena na prijavnici treba dodati „OIB“ i „Datum rođenja“.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.