Mjesto održavanja: 

 • Zagreb, 16. listopada 2018. (utorak), Hotel Palace, Zagreb, Trg. J. J. Strossmayera 10

Vrijeme održavanja:

 • Početak u 9,00 h (prijam od 8,15h)

 

Program:

1. Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

2. Obračun plaća i obveza iz plaća te naknada – doprinosi, predujam poreza, JOPPD

 • Isplata redovne plaće i JOPPD
 • Neisplata plaće i naknadna isplata                                                                                               
 • Minimalna plaća, najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica                                       
 • Obrazac JOPPD – prvo zapošljavanje, mlade osobe, članovi uprave                                             
 • Naknade za bolovanje i JOPPD                                                                                                     
 • Ispravak Obrasca JOPPD-a                                                                                                              
 • Isplate u gotovini, na tekući/žiroračun                                                                                       
 • Plaća u naravi – korištenje službenog automobila u privatne svrhe                                                              
 • Plaće po sudskim presudama                                                                                                        
 • Konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće                                                                   
 • Zapošljavanje osoba s invaliditetom                                                                                                          

3. Drugi dohodak

 • Isplata drugog dohotka rezidentima i nerezidentima                                                                          
 • Drugi dohodak iz inozemstva                                                                                                                         

4. Neoporezivi primici

 • Otpremnine, stipendije                                                                                                                                     
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla                                                                                             
 • Dar djeci, božićnice i dr.                                                                                                       

5. Naknada za bolovanje na teret HZZO-a – utvrđivanje osnovice i obračun

 • Pravo na naknadu plaće                                                                                                                                  
 • Osnovica za naknadu – isplaćena samo jedna plaća; isplaćene dvije/više plaća; korektivna osnovica; promjena poslodavca i utvrđivanje osnovice; rad kod dva poslodavca istovremeno     
 • Prethodno osiguranje i visina naknade

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 700,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

- za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja praktikuma.