Mjesto i vrijeme održavanja:

 • Zagreb, 03.06.2019. (ponedjeljak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Predviđeno trajanje praktikuma:

 • Početak u 9,30 sati
  Prijam od 8,45 sati
 • Završetak u 15,00 sati

 

Od 1.1.2018. godine, svi subjekti od javnog interesa dužni su imati revizijski odbor. Revizijski odbor može biti organiziran kao pododbor nadzornog odbora odnosno upravnog odbora ili kao samostalan odbor, a organizaciju, način i područja rada, te ovlasti i odgovornosti  propisuju Zakon o reviziji, drugi propisi i Uredba (EU).

Revizijski odbor odgovoran je nadzornom odboru i skupštini, a u svom radu usko surađuje i s upravom, internom revizijom, financijsko-računovodstvenom službom, komercijalnim revizorom i dr.

Na praktikumu će se polaznici upoznati s organizacijom i zahtjevima koje moraju ispunjavati članovi revizijskih odbora, njihovim zadacima, ovlastima, odgovornostima i načinom obavljanja propisanih zadaća, te s nadležnostima i odnosima s nadzornim odborom, skupštinom, upravom, internom revizijom i komercijalnim revizorima i dr.

 

Program praktikuma:

 1. Obveznici osnivanja revizijskog odbora prema Zakonu o reviziji
 2. Izbor, imenovanje i organizacija revizijskog odbora
 3. Samostalnost i neovisnost članova, te obveza stručnosti
 4. Opći akti i odluke vezano za ustroj i rad revizijskih odbora
 5. Nadležnosti nadzornog odbora i njegovih komisija prema Zakonu o trgovačkim društvima
 6. Revizijski odbori prema Uredbi (EU) 537/2014, odgovornosti, zadaci i aktivnosti
 7. Odnos revizijskog odbora i nadzornog odbora
 8. Odnos revizijskog odbora i uprave, skupštine
 9. Odnos revizijskog odbora i interne revizije, sektora financija i računovodstva i dr.
 10. Odnos revizijskog odbora i komercijalnih revizora

Rasprava i odgovori na pitanja polaznika praktikuma

 

Predavači:

 • Prof. dr. sc. Boris Tušek
 • mr. sc. Mladen Štahan

Kotizacija uključuje:

- ručak u restoranu Hotela Sheraton i topli napitak

- pisani materijal (uvezane preslike slajdova predavača) i radni pribor (blok i olovka)

- sudjelovanje u radu i raspravama na praktikumu i odgovore na pitanja

Iznos kotizacije: Naknada za praktikum s uključenim PDV-om iznosi 1.100,00 kn po sudioniku (880,00 kn i 220,00 kn PDV-a).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 1.000,00 kn (800,00 kn i 200,00 kn PDV-a) po polazniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 1.000,00 kn (800,00 kn i 200,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

OVLAŠTENI REVIZORI: prema prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovom praktikumu ovlaštenim revizorima priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz područja revizije, OZNAKA „A“.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza, u kojem slučaju će uplaćene kotizacije biti odmah vraćene na račune uplatitelja