(dvodnevni praktikum s mogućnošću sudjelovanja samo jedan dan)

 

DATUM ODRŽAVANJA:

 • 16. travnja 2019. (utorak) – Računovodstvo proizvodnje
 • 17. travnja 2019. (srijeda) – Računovodstvo trgovačke robe

MJESTO ODRŽAVANJA (1. i 2. dan):

 • Zagreb, Hotel Palace, Zagreb, Trg J.J. Strossmayera 10

VRIJEME ODRŽAVANJA (1. i 2. dan): 

 • Početak: u 9,00 sati
 • Prijam sudionika: od 8,15 sati
 • Očekivano trajanje praktikuma: 9,00 - 15,30 sati

 

PROGRAM PRAKTIKUMA:

I. DAN: PROIZVODNJA

1. Zalihe sirovine i materijala, proizvodnje u tijeku, poluproizvoda i gotovih proizvoda

 • Primjena HSFI-a 10/MRS-a 2 - Zalihe
 • Pojmovno određenje zaliha u proizvodnji
 • Priznavanje, mjerenje, troškovi konverzije, fiksni i varijabilni OTP
 • Što o zalihama materijala, proizvodnje u tijeku, poluproizvoda i gotovih proizvoda treba objaviti u financijskim izvještajima?

2. Sirovine i materijal (rad na praktičnim primjerima)

 • Nabava, skladištenje i utrošak
 • Metode i tehnike mjerenja i obračunavanja troška

3. Proizvodnja (rad na praktičnim primjerima)

 • Raspored i obračun troškova u proizvodnji - po nositeljima i mjestima troška
 • Metode obračuna proizvodnje - po radnom nalogu i u procesnoj proizvodnji
 • Metoda standardnog troška
 • Knjigovodstveno praćenje
 • Knjigovodstveno praćenje
 • Iskazivanje proizvodnih troškova u financijskim izvještajima

4. Gotovi proizvodi (rad na praktičnim primjerima)

 • Kalkulacije, uskladištenje i prodaja gotovih proizvoda
 • Uporaba vlastitih proizvoda u poslovne svrhe

5. Podjela certifikata za prvi dan

 

II. DAN: ZALIHE TRGOVAČKE ROBE

1. Zalihe trgovačke robe

 • Primjena HSFI-a 10/MRS-a 2 - Zalihe
 • Pojmovno određenje zaliha robe
 • Priznavanje, mjerenje, trošak nabave i neto utrživa vrijednost
 • Što o zalihama trgovačke robe treba objaviti u financijskim izvještajima?

2. Usluge prijevoza pri nabavi robe (rad na praktičnim primjerima)

 • Uključivanje troškova prijevoza u carinsku vrijednost robe
 • PDV na usluge prijevoza kod stjecanja robe

3. Trgovačka roba (rad na praktičnim primjerima)

 • Nabava, skladištenje i prodaja robe
 • Kalkulacije u trgovini
 • Metode za obračun utroška zaliha i utjecaj na poslovni rezultat
 • Trgovina na veliko i malo
 • Popusti i odobrenja
 • Prodaja robe u tranzitu

4. Porezni aspekt upravljanja zalihama trgovačke robe (rad na praktičnim primjerima)

 • Porezno dopušteni kalo, rastep, kvar i lom u trgovini
 • Zastarjele i nekurentne zalihe robe
 • Porezno (ne)priznato vrijednosno usklađenje i otpis robe
 • Izuzimanje robe za privatne potrebe vlasnika i zaposlenika
 • Mogućnost isplate dobiti u robi

5. Podjela certifikata

 

PREDAVAČI: 

 • Irena Slovinac, dipl. oec., i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

NAČIN RADA:

 • Rad na praktičnim primjerima uz odgovaranje na pitanja sudionika za vrijeme (i nakon) predavanja. Po završenom praktikumu svaki sudionik dobiva TEB-ov certifikat.

PISANI MATERIJAL: 

 • TEB-ov priručnik "Računovodstvo proizvodnje/ trgovačke robe"
 • TEB-ov analitički kontni plan za trgovačka društva

KOTIZACIJA:

 • Naknada za praktikum u trajanju dva dana iznosi 1.500,00 kn (s uključenim PDV-om) po sudioniku, a uključuje TEB-ov priručnik „Računovodstvo zaliha“, TEB-ov analitički kontni plan za trgovačka društva, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak u prijepodnevnoj pauzi.
 • Sudionici mogu prisustvovati praktikumu samo jedan dan ovisno o području koje ih zanima (proizvodnja ili trgovina). Cijena praktikuma za jedan dan (s uključenim PDV-om) iznosi 800,00 kn po sudioniku, a uključuje priručnik, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak u prijepodnevnoj pauzi.

POGODNOSTI ZA TEB-OVE PRETPLATNIKE:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja, koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju za dvodnevni praktikum u iznosu od 1.400,00 kn (s PDV-om), a za jednodnevni praktikum 750,00 kn (s PDV-om).

UPLATA I PRIJAVA:

 • Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.
 • Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja, a za sudjelovanje na jednom danu (prvom ili drugom) 5 bodova iz računovodstvenog područja.

Broj mjesta na praktikumu je ograničen i molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.