Mjesto i datum održavanja:

 • Zagreb, 26. rujna 2019. (četvrtak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

 Vrijeme održavanja: 

 • Početak: u 9,00 sati
  Prijam sudionika: od 8,15 sati

 

Program:

1. Načela priznavanja prihoda i rashoda

 • definicije i priznavanje prihoda i rashoda
 • klasifikacija i razgraničenje troškova i rashoda
 • klasifikacija prihoda

2. Priznavanje prihoda i rashoda od prodaje proizvoda, robe i usluga

 • priznavanje i mjerenje prihoda prema računovodstvenim standardima
 • prihodi i rashodi od prodaje proizvoda i robe
 • prihodi i rashodi od pružanja usluga - metoda stupnja dovršenosti
 • odgođeno priznavanje prihoda naknadni rabati, popusti, casa sconto i sl.

3. Ostali poslovni prihodi

 • naplata otpisanih (ispravljenih) potraživanja
 • državne potpore
 • ukidanje dugoročnih rezervacija
 • prestanak obveza
 • ostali poslovni prihodi

4. Ostali poslovni rashodi

 • troškovi amortizacije
 • vrijednosna usklađenja (DMI, zaliha, potraživanja)
 • troškovi rezerviranja
 • odgođeno priznavanje troškova

5. Kapitalizacija troškova na dugotrajnoj imovini

 • klasifikacija naknadnih ulaganja na dugotrajnoj imovini - kapitalizacija ili rashod?
 • zamjene značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • otpisivanja zamijenjenih značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • kapitalizacija troškova posudbe pri nabavi dugotrajne imovine i dr.

6. Financijski prihodi i rashodi

 • prihodi od ulaganja u udjele  i dionice
 • prihodi od kamata, tečajnih razlika i sl.
 • rashodi od kamata i ostali financijski rashodi
 • nerealizirani prihodi (dobici) od financijske imovine
 • nerealizirani rashodi (gubici)

7. Klasifikacija i iskazivanje prihoda troškova i rashoda u RDG-u

 • struktura prihoda i rashoda u RDG
 • prihodi s poduzetnicima unutar grupe
 • prihodi s društvima povezanim sudjelujućim interesima i ostalim osobama
 • priznavanje prihoda od uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga
 • razvrstavanje i iskazivanje troškova i rashoda
 • isključivanje troškova zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

8. Porezni tretman prihoda i rashoda

 • temeljna načela utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit (razlika prihoda i rashoda prema računovodstvenim propisima)
 • trajno neoporezivi prihodi
 • trajno porezno nepriznati rashodi
 • privremeno porezno nepriznati rashodi iz privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice
 • neoporezivi prihodi iz privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice

 

Predavači: 

 • TEB-ovi savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec., Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Pisani materijal: 

 • TEB-ova radna mapa s preslikama slajdova predavača

Kotizacija:

 • Naknada za praktikum iznosi 800,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak za vrijeme stanke.
 • Drugi i svaki slijedeći polaznik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju za praktikum u iznosu od 700,00 kn (s PDV-om)

Uplata i prijava:

 • Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

  Prijaviti se možete putem web prijavnice.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenog područja.

Broj mjesta na praktikumu je ograničen i molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.