Mjesto održavanja:

 • Zagreb, 3.3.2020. (utorak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Vrijeme održavanja:

 • Početak u 9,00 h 
 • Prijam od 8,30 h
 • Trajanje praktikuma do 15,00 h

Program praktikuma:

1. Načela priznavanja prihoda i rashoda

 • definicije i priznavanje prihoda i rashoda
 • klasifikacija i razgraničenje troškova i rashoda
 • klasifikacija prihoda

2. Priznavanje prihoda i rashoda od prodaje proizvoda, robe i usluga

 • priznavanje i mjerenje prihoda prema računovodstvenim standardima
 • prihodi i rashodi od prodaje proizvoda i robe
 • prihodi i rashodi od pružanja usluga - metoda stupnja dovršenosti
 • odgođeno priznavanje prihoda naknadni rabati, popusti, casa sconto i sl.

3. Ostali poslovni prihodi

 • naplata otpisanih (ispravljenih) potraživanja
 • državne potpore
 • ukidanje dugoročnih rezervacija
 • prestanak obveza
 • ostali poslovni prihodi

4. Ostali poslovni rashodi

 • troškovi amortizacije
 • vrijednosna usklađenja (DMI, zaliha, potraživanja)
 • troškovi rezerviranja
 • odgođeno priznavanje troškova

5. Kapitalizacija troškova na dugotrajnoj imovini

 • klasifikacija naknadnih ulaganja na dugotrajnoj imovini - kapitalizacija ili rashod?
 • zamjene značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • otpisivanja zamijenjenih značajnih dijelova dugotrajne imovine
 • kapitalizacija troškova posudbe pri nabavi dugotrajne imovine i dr.

6. Financijski prihodi i rashodi

 • prihodi od ulaganja u udjele  i dionice
 • prihodi od kamata, tečajnih razlika i sl.
 • rashodi od kamata i ostali financijski rashodi
 • nerealizirani prihodi (dobici) od financijske imovine
 • nerealizirani rashodi (gubici)

7. Klasifikacija i iskazivanje prihoda troškova i rashoda u RDG-u

 • struktura prihoda i rashoda u RDG
 • prihodi s poduzetnicima unutar grupe
 • prihodi s društvima povezanim sudjelujućim interesima i ostalim osobama
 • priznavanje prihoda od uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga
 • razvrstavanje i iskazivanje troškova i rashoda
 • isključivanje troškova zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

8. Porezni tretman prihoda i rashoda

 • temeljna načela utvrđivanja osnovice za obračun poreza na dobit (razlika prihoda i rashoda prema računovodstvenim propisima)
 • trajno neoporezivi prihodi
 • trajno porezno nepriznati rashodi
 • privremeno porezno nepriznati rashodi iz privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice
 • neoporezivi prihodi iz privremenih razlika između računovodstvene i porezne osnovice

Predavači: TEB-ovi savjetnici - Irena Slovinac, dipl. oec., Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s preslikama slajdova predavača

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 800,00 kn po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i topli napitak za vrijeme stanke. Drugi i svaki slijedeći polaznik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn  po sudioniku.

Temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u, kotizacija je oslobođena od PDV-a.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju za praktikum u iznosu od 700,00 kn.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

*OVLAŠTENI REVIZORI: od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu ovlaštenim revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz osnovnih aktivnosti iz računovodstvenog područja.

Molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju. Broj mjesta na praktikumu je ograničen pa će se predviđeni termini popunjavat prema redoslijedu primljenih uplata

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.