Mjesto i termin održavanja:

 • Zagreb, 15. siječnja 2020. (srijeda), Hotel Central Zagreb, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Vrijeme održavanja:

 • Početak: 9,00 h (prijam od 8,30 h)
 • Očekivano trajanje praktikuma: 9,00 - 14,30 sati

Program:

1. Novosti u oporezivanju PDV-om od 1.1.2020.

 • prikaz svih izmjena i dopuna Zakona i Pravilnika o PDV-u
 • primjena stopa PDV-a od 1.1.2020.
 • proširenje primjene snižene stope od 13%
 • primjena stopa PDV-a u ugostiteljstvu
 • premještanje dobara unutar EU-a – nove odredbe
 • uvjeti za postojanje aranžmana za premještanje dobara
 • isporuke u nizu i trostrani poslovi – utvrđivanje mjesta isporuke
 • naknadni ispravak porezne osnovice kod isporuka ino-kupcima
 • nove odredbe za primjenu oslobođenja prema čl. 39. Zakona
 • izlazak iz sustava PDV-a zbog primjene oslobođenja iz čl. 39. Zakona
 • primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama u 2020.

2. Prva prijava PDV-a u 2020. i evidencije

 • izmjene Pravilnika o PDV-u - novi obrasci i evidencije
 • upis u registar obveznika PDV-a – nove odredbe
 • zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV)
 • posebne evidencije za premještanje dobra u okviru aranžmana za premještanje dobara
 • dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar EU-a prema novim odredbama
 • zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)
 • prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika (Obrazac MCP)
 • dostavljanje evidencije o primljenim računima u PU
 • obvezna usklađenja i ispravci u Obrascu PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2019.:
  • ispravci pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe
  • utvrđivanje konačnog postotka podjele pretporeza
  • obračun PDV-a na oporezive manjkove
  • ispravci pogrešaka iz prethodnih razdoblja oporezivanja i dr.

 3. Odgovori na pitanja polaznika praktikuma (za vrijeme i nakon izlaganja)

Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 825,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Važne napomene polaznicima TEB-ovog praktikuma:

 1. Prijavu za praktikum potrebno je dostaviti u TEB najkasnije 3 radna dana prije održavanja, kako bismo mogli osigurati mjesto i pisani materijal za sve zainteresirane polaznike.
 2. Kotizaciju za praktikum  potrebno je unaprijed uplatiti na žiro račun TEB-a, jer se polaznicima osigurava mjesto prema redoslijedu primljenih uplata.
 3. Ako ima slobodnih mjesta, zainteresirani se mogu prijaviti sve do dana održavanja praktikuma, a kotizacija se može uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu (uz izdavanje fiskalnog računa).
 4. U slučaju otkaza ili odgode praktikuma, uplaćene kotizacije biti će vraćene uplatiteljima na njihov žiro račun. U slučaju odustajanja prijavljenih polaznika, uplaćene kotizacije vraćamo uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja praktikuma obavijeste TEB o svojoj spriječenosti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.