Raspored održavanja seminara:

Varaždin, 18.11.2019., (ponedjeljak), Park Boutique Hotel, Ul. Juraja Habdelića 6

Split, 20.11.2019., (srijeda), HGK - Županijska komora, Trumbićeva obala 4

Zadar, 21.11.2019., (četvrtak), Hotel Kolovare, Ul. Bože Peričića 14 - odgođeno zbog bolesti predavača

Zagreb, 25.11.2019., (ponedjeljak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Osijek, 26.11.2019., (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4

Bjelovar, 27.11.2019., (srijeda), Ekonomski fakultet, A. B. Šimića 1

Opatija, 28.11.2019., (četvrtak), Amadria Park Grand hotel 4 opatijska cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6

Početak u svim gradovima u 9,30 sati (prijam od 9,00 sati)

Program seminara:

1. Računovodstvene aktualnosti

 • Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu
  • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine ♦ Obveza usklađivanja potraživanja i obveza  ♦  Neki primjeri ispravnih knjiženja i priznavanja prihoda i rashoda
  • Godišnji popis imovine i obveza za 2019. ♦ Upute za organizaciju i provedbu godišnjeg popisa ♦ Primjeri obrazaca, odluka i napomena za sastavljanje zapisnika o obavljenom popisu ♦ Rashodovanje i postupci s rashodovanom imovinom ♦ Knjiženja popisnih razlika i rashodovanja ♦ Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
 • Pojašnjenja nekih pitanja iz novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i postupci koje je potrebno provesti u 2019. godini

 2. Porezne aktualnosti

 • Konačni obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće i JOPPD za 2019.
 • Pripreme za godišnji obračun poreza na dohodak
 • Rad umirovljenika, obračun propisanih obveza i primjena posebnog postupka
 • Isplata neoporezivih primitaka (božićnice, dar djetetu, prehrana, vrtići i dr.)
 • Porez na dohodak od 1.1.2020. – najavljene izmjene
 • Novi uvjeti za stjecanje uvjeta za mirovinu od 1.1.2020.

3. Neka pitanja primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

 • Što je elektronički račun i tko ga je obvezan izdavati?
 • Predmet i područje primjene s obzirom na subjekte
 • Primjena na podugovaratelje i zajednicu gospodarskih subjekata
 • Postupanje s elektroničkim računom
 • Izuzeća za ispostavljanje elektroničkog računa
 • Česta pitanja o obvezi izdavanja i zaprimanja elektroničkog računa

4. Plan nabave i ustrojstvo javne nabave kod proračunskih korisnika

 • Donošenje plana nabave
 • Što je planiranje u javnoj nabavi?
 • Sadržaj plana nabave
 • Donošenje i izmjene plana tijekom poslovne godine
 • Objava plana nabave
 • Sadržaj registra ugovora
 • Ustrojavanje i ažuriranje registra ugovora
 • Objava registra ugovora
 • Provedba analize tržišta
 • Provedba prethodnog savjetovanja
 • Izvješće o provedenom savjetovanju

5. Odgovori na pitanja polaznika

 

Predavači: Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić (TEB-ove savjetnice)

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Iznos kotizacije: 

Naknada za seminar s uključenim PDV-om iznosi 700,00 kn po sudioniku (560,00 kn + 140,00 kn PDV-a).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po polazniku. 

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 600,00 kn (480,00 kn + 120,00 kn PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr; ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza, u kojem slučaju će uplaćene kotizacije biti odmah vraćene na račune uplatitelja.