PRIPREME U RAČUNOVODSTVU I AKTUALNOSTI ZA PODUZETNIKE

Opatija, Amadria Park Grand hotel 4 opatijska cvijeta
28. i 29. studeni 2019. (četvrtak i petak)

Prijam od 9,00 sati
Prvi dan početak u 9,30 sati
Drugi dan početak u 9,30 sati

Ususret 70. godišnjici TEB-a!

* BODOVI ZA REVIZORE

Program:

I. DAN (početak u 9,30 sati)

1. Pripreme u računovodstvu

- kontrola primjene HSFI-a i MSFI-a u poslovnim knjigama i knjiženja provedenih tijekom godine
- računovodstveni standardi vs. porezni propisi
- utvrđivanje korisnog vijeka trajanja i amortizacijskih stopa dugotrajne imovine, promjene amortizacijskih stopa, zasebna amortizacija značajnih dijelova, i dr.
- evidentiranje naknadnih ulaganja na dugotrajnoj imovini i isknjiženje zamijenjenih dijelova
- vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca kod obveznika HSFI-a i MSFI-a (primjena tzv. „pojednostavljenog postupka“ i utvrđivanje kreditnog gubitka prema zahtjevima MSFI-a 9 - Financijski instrumenti)
- evidentiranje odgođene porezne imovine kod privremeno porezno nepriznatih rashoda i prenesenih poreznih gubitaka prema zahtjevima HSFI-a 14 - Vremenska razgraničenja i MRS-a 12 - Porez na dobit i odredbama poreznih propisa
- evidentiranje naknadnih odobrenja za nabavljene zalihe prema zahtjevima HSFI-a 10 i MRS-a 2

2. Konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće za 2019.

- u kojim se slučajevima mora sastaviti konačni obračun?
- uvjeti koji moraju biti zadovoljeni
- primjeri obračuna i iskazivanja u JOPPD
- kako ispraviti pogreške kod konačnog obračuna?
- iskazivanje reobračuna u JOPPD

3. Neoporezivi primitci u 2019. (topli obrok, nagrade, božićnice, dječji vrtić, dnevnice i dr.)

- novi neoporezivi primitci od 1.9.2019.
- koliko se može u 2019. godini isplatiti neoporezivih primitaka i kojih?
- moraju li radnici raditi cijelu  godinu da bi ostvarili pravo na neoporezive primitke?
- mogu li se isplatiti neoporezivi primitci ako je aktom društva to pravo već regulirano?
- isplata neoporezivih primitaka osobama u nepunom radnom vremenu
- evidentiranje neoporezivih primitaka u JOPPD

4. Pripreme za godišnji obračun poreza na dohodak i doprinosi za obvezna osiguranja

- godišnji i konačni dohodak za 2019.
- tko je uključen u poseban postupak utvrđivanja poreza, a tko je obvezan podnijeti DOH obrazac?
- utvrđivanje godišnjeg iznosa poreza kod zaposlenih umirovljenika odnosno umirovljenika koji ostvaruju drugi dohodak
- kada treba podnijeti Obrazac ZPP-DOH?
- uzdržavane osobe za 2019.
- olakšice od plaćanja doprinosa za određene osiguranike (prvo zapošljavanje, mlade osobe i dr.)
- nove osnovice za obračun doprinosa od 1.1.2020.
- novi iznos minimalne plaće od 1.1.2020.

5. Pripreme za obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2019.

- obvezna usklađenja u Obrascu PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2019. (ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe, utvrđivanje konačnog postotka podjele pretporeza za 2019., obračun PDV-a na oporezive manjkove, korekcije pogrešaka iz prethodnih razdoblja oporezivanja i dr.)
- obračun PDV-a na izuzimanje dobara za privatne potrebe
- davanje uzoraka i poklona male vrijednosti
- obračun PDV-a kod reprezentacije, sponzorstava i donacija
- odbitak pretporeza kod nabave i korištenja osobnih automobila
- evidentiranje naknadnih odobrenja u PDV prijavama
- ulazak/izlazak iz registra obveznika PDV-a

6. Pripreme za obračun poreza na dobit za 2019. (PD, PD-NN i PD IPO)

- porezne stope i predujmovi poreza na dobit za 2019.
- obveza podnošenje Obrazaca PD i PD-NN
- uvećanja porezne osnovice za porezno nepriznate rashode (amortizacija, reprezentacija, osobni automobili, kamate, potraživanja, manjkovi, dionice i udjeli i dr.)
-umanjenja porezne osnovice za neoporezive prihode i ostale stavke (prihodi od dividendi i udjela u dobiti, nerealizirani dobici, naplata potraživanja, obrazovanje i izobrazba i dr.)
- porezne olakšice (potpomognuta područja i poticaji ulaganja)
- podnošenje Obrasca PD-IPO (transakcije s povezanim osobama)

7. Odgovori na pitanja (teme prvog dana)

II. DAN (početak u 9,30 sati)

1. Obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika

- obveznici upisa u Registar
- utvrđivanje stvarnog vlasnika
- provedba upisa i podnošenje RSV obrazaca

2. Godišnji popis imovine i obveza

- priprema, provedba i nadzor nad inventurom (tko može biti član komisije, konfirmacije salda, skladišta i roba, brojanje i interni te revizorski nadzor, izrada i popunjavanje popisnih lista, izrada izvješća o popisu i prijedloga za postupanje, donošenje odluka i dr.)
- utvrđivanje i postupanje s inventurnim razlikama – manjkovima i viškovima

3. Obračun drugog dohotka

- ugovor o djelu
- priznavanje izdataka kod autorskih djela
- obračun autorskih honorara nerezidentima
- primjeri obračuna i iskazivanje u JOPPD-u

4. Ovrha na plaći - jučer, danas i sutra

- nova ograničenja od ovrhe na plaći u 2020. godini
- isplate primanja radnika na zaštićene i blokirane račune
- istodobna ovrha na plaći i ovrha po računima – kako postupati?
- utjecaj promjene ovrhovoditelja/vjerovnika na ovrhu na plaći
- prijedlog novog Ovršnog zakona i najznačajnije promjene u ovrsi na novčanim sredstvima

5. Godišnji odmori

- puni i razmjerni dio godišnjeg odmora
- mogućnosti prenošenja godišnjeg odmora iz jedne godine u drugu
- korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora iz 2019. – s primjerima
- raspored godišnjih odmora za 2020. – s primjerima
- naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
- naknada za neiskorišteni godišnji odmor

6. Najavljene porezne novosti od 1.1.2020.:

- kod plaća i neoporezivih primitaka (osobni odbitak, mlade osobe, dopunsko i dodatno osiguranje i dr.)
- kod  PDV-a
- kod poreza na dobit
- kod fiskalizacije
- kod Zakona o mirovinskom osiguranju i dr.

7. Odgovori na pitanja polaznika savjetovanja (teme drugog dana)

Pisani materijal: Uvezane preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici/ce.

Kotizacija: Naknada s PDV-om za dvodnevno savjetovanje iznosi 1.200,00 kn po sudioniku (960,00 kn + PDV 240,00 kn ). Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s PDV-om u iznosu od 1.100,00 kn (880,00 kn + PDV 220,00 kn).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju s PDV-om za dvodnevni seminar u iznosu od 1.100,00 kn (880,00 kn + PDV 220,00 kn);

jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Sudionici samo jednog dana savjetovanja (prvi ili drugi dan) plaćaju kotizaciju s PDV-om u iznosu od  700,00 kn (560,00 kn + PDV 140,00 kn) po sudioniku. Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva i pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju s PDV-om za jednodnevni seminar u iznosu od 600,00 kn (480,00 kn + PDV 120,00 kn).

Kotizacija uključuje:
- sudjelovanje na predavanjima,
- odgovore na pitanja,
- pisani materijal,
- radni pribor (blok i olovka),
- topli napitak i keksiće za vrijeme stanke, te
- sudjelovanje na večernjem druženju uz glazbu, piće i nagradno izvlačenje.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

* OVLAŠTENI REVIZORI: Prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti prisustvom na oba dana na ovom savjetovanju ovlaštenim revizorima priznat će se 10 bodova stalnog stručnog usavršavanja, i to: 6 bodova iz računovodstvenog područja (OZNAKA „A“) i 4 boda iz ostalih područja. Za sudjelovanje samo na prvom danu priznat će se 5 bodova i to: 2 boda iz računovodstvenog područja (OZNAKA „A“) i 3 boda iz ostalih područja, a samo na drugom danu 5 bodova - 4 boda iz računovodstvenog područja (OZNAKA „A“) i 1 bod iz ostalih područja.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje savjetovanja.

 

Smještaj:

Sudionici se za smještaj javljaju direktno preko web stranice Hotela putem linka: PRIPREME U RAČUNOVODSTVU I AKTUALNOSTI ZA PODUZETNIKE, koristeći kod: TEB 2019. Rok za prijave je 15 dana prije seminara, a nakon toga je rezervacija na upit, te Hotel zadržava pravo korekcije cijene.

Polaznici seminara smještaj rezerviraju i plaćaju u Hotelu po povlaštenoj cijeni.

Sve dodatne informacije i pomoć oko rezervacije smještaja na telefon: 051/278-007 ili na mail: info@amadriapark.com.

Cijene za polaznike TEB-ovog seminara:

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta (****) villa Camellia – superior sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

  • Noćenje s doručkom 461,50 kn
  • Polupansion 536,50 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

  • Noćenje sa doručkom 668,00 kn
  • Polupansion 743,00 kn

Hotel Gardenija (***), Hotel Continental (***) – standardne sobe

1/2  (dvokrevetna soba po osobi)

  • Noćenje s doručkom 404,00 kn
  • Polupansion 447,00 kn

1/1 ( jednokrevetna soba/Single Use)

  • Noćenje sa doručkom 581,00 kn
  • Polupansion 624,00 kn

Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 10,00 kn po osobi i danu.

Cijena garaže: 120,00 kn po danu ili 10,00 kn po satu.