RASPORED ODRŽAVANJA PO GRADOVIMA:    

Zagreb 26.2.2019. (utorak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Osijek  27.2.2019. (srijeda), Hotel Osijek, Šamačka 4

Rijeka, 28.2.2019. (četvrtak), Visoka poslovna škola Par, Trg Riječke rezolucije 4

Split, 1.3.2019. (petak), Art Hotel Split, Slobode ul. 41

VRIJEME ODRŽAVANJA: 

Početak u svim gradovima u 9,30 h (prijam od 8,45h). Očekivani završetak praktikuma oko 15,00 h.

PROGRAM:

1. Pravni aspekt primanja iz radnih odnosa

 • Načini utvrđivanja plaće radnika
 • Pravo na minimalnu plaću
 • Uvećanja i smanjenja plaće
 • Naknada umjesto plaće i visina naknade plaće
 • Otpremnina
 • Materijalna prava u radnom odnosu
 • Ovrha i zaštita primanja iz radnog odnosa
 • Posebnosti primanja članova uprave i menadžera
 • Mogućnosti rada umirovljenika

2. Porezni aspekt primanja iz radnih odnosa

 • Plaća u novcu i plaća u naravi prema poreznim propisima
 • Rad u nepunom radnom vremenu i rad kod dva i više poslodavaca (osobni odbitak i porezna kartica, korištenje osobnog odbitka kod dva poslodavca)
 • Izvješćivanje o uvećanjima plaće iz Zakona o radu
 • Isplata naknade plaće na teret poslodavca i na teret HZZO-a; način utvrđivanja naknade plaće; visina naknade plaće – kada se isplaćuje 100% iznos, a kada manji iznos; izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Porezni tretman otpremnine i izvješćivanje u Obrascu JOPPD  
 • Neoporezivi iznosi materijalnih prava iz radnog odnosa, isplata za prethodnu i tekuću kalendarsku godinu i izvješćivanje na Obrascu JOPPD
 • Plaća člana uprave i menadžera; godišnja obveza doprinosa za člana uprave; isplata bonusa menadžmentu
 • Rad umirovljenika u nepunom radnom vremenu (korištenje osobnog odbitka,
 • Umirovljenik kao član uprave u trgovačkom društvu i obračun doprinosa, umirovljenik kao prokurist

Predavači: TEB-ovi savjetnici Vedran Jelinović i Dinko Lukač

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 650,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena;

pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 650,00 kn (s PDV-om).

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.