MJESTO I DATUM ODRŽAVANJA:

 • Zagreb, 11. listopada 2019. (petak), Forum Zagreb - Kongresni centar, Radnička cesta 50 - centar Green Gold

VRIJEME ODRŽAVANJA: 

 • Početak: u 9,00 sati
 • Prijam sudionika: od 8,15 sati
 • Očekivano trajanje praktikuma: 9,00 - 15,00 sati

 

PROGRAM PRAKTIKUMA:

1. Oblici poslovnih spajanja

2. Pravni aspekt poslovnih spajanja

 • Zakon o trgovačkim društvima i dr.

3. Nadležni računovodstveni standardi - MSFI/HSFI

4. Primjena metode stjecanja

 • određivanje stjecatelja i datuma stjecanja
 • priznavanje i mjerenje stečene imovine i obveza
 • mjerenje naknade za stjecanje
 • mjerenje nekontrolirajućih (manjinskih) interesa i dr.

5. Računovodstvo goodwilla

 • inicijalno priznavanje i mjerenje
 • negativni goodwill/povoljna kupnja
 • naknadno mjerenje
 • primjeri utvrđivanja goodwilla/negativnog goodwilla
 • zadaci za vježbu i dr.

6. Pripremne radnje u računovodstvu

 • obveza popisa
 • sastavljanje financijskih izvještaja i dr.

7. Primjeri poslovnih spajanja

 • pripajanje kapitalno povezanih društava
 • pripajanje kapitalno nepovezanih društava
 • obrnuto stjecanje
 • spajanje društava i dr.

8. Porezni aspekt poslovnih spajanja

 • porez na dobit
 • porez na dodanu vrijednost, porez na promet nekretnina i dr.

 

PREDAVAČI: 

 • Irena Slovinac, dipl. oec., Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

PISANI MATERIJAL: 

 • TEB-ova radna mapa s preslikama slajdova predavača

KOTIZACIJA:

 • Naknada za praktikum iznosi 1.000,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku i kavu, čaj, vodu, negazirane sokove, razna slana i slatka peciva i svježe voće za vrijeme stanke.
 • Drugi i svaki slijedeći polaznik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

POGODNOSTI ZA TEB-OVE PRETPLATNIKE:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja koji su podmirili obvezu za 2019., plaćaju kotizaciju za praktikum u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om)

UPLATA I PRIJAVA:

 • Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7., a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.
 • Prijaviti se možete putem web prijavnice.

 

*OVLAŠTENI REVIZORI: Dobili smo od Ministarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz računovodstvenih područja, OZNAKA „A“.

 

Broj mjesta na praktikumu je ograničen i molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 01 4571 640.