Program

  • Zagreb, 4. lipnja 2018. (ponedjeljak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2
  • Početak u 9,30 h (prijam od 8,45h)

 

Program

1. POREZNI NADZOR

a.  Pojam poreznog nadzora
b.  Tko su sudionici poreznog nadzora?
c.  Predmet poreznog nadzora
d.  Razdoblje poreznog nadzora
e.  Načela obavljanja poreznog nadzora
f.   Izuzeće inspektora

2. TIJEK POREZNOG NADZORA

a.  Kako se odabiru porezni obveznici za nadzor?
b.  Utvrđivanje činjenica
c.  Teret dokazivanja
d.  Procjena porezne osnovice
e.  Zaključni razgovor i porezna nagodba

3. AKTI U POREZNOM NADZORU

a.  Zaključak, zapisnik, rješenje
b.  Pravo na prigovor

4. PRAVNI LIJEKOVI U POREZNOM NADZORU

a.  Žalba – rok za podnošenje, dostava i sadržaj
b.  Obnova postupka
c.  Upravni spor

5. EVIDENTIRANJE OBVEZA UTVRĐENIH U POREZNOM NADZORU

a.  Porezni tretman obveza utvrđenih u nadzoru
b.  Knjigovodstveno iskazivanje obveza utvrđenih u nadzoru
c.  Posebni status poreznog obveznika
d.  Prethodni dogovor o cijenama (APA)

 

Predavači:

  • Zdravko Vukšić, dipl. ecc., viši inspektor-specijalist, Središnji ured Porezne uprave
  • mr. sc. Ida Dojčić, TEB-ova savjetnica

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 900,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 800,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

za pretplatnike FIP-a i polaznike iz društava koja s TEB-om imaju zaključen "Ugovor o uslugama savjetovanja" naknada iznosi 800,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje na praktikumu s potvrdom o uplati dostavljaju se u TEB putem e-mail adrese: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411.

Broj polaznika je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.  

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma, pri čemu će uplaćene kotizacije odmah biti vraćene na račune uplatitelja.

Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.