VRIJEME ODRŽAVANJA: 

 • Prijam (u svim gradovima): od 9,00 sati
  Početak: u 9,30 sati
  Završetak: oko 15 sati

 

GRADOVI I DATUMI ODRŽAVANJA:

Dubrovnik 27.5.2019. (ponedjeljak), Hotel Lero, Iva Vojnovića 14

Varaždin 27.5.2019. (ponedjeljak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6

Rijeka 28.5.2019. (utorak), Grand Hotel Bonavia Dolac 4

Split 28.5.2019. (utorak), Županijska Komora Split, Obala A. Trumbića 4

Pula 29.5.2019. (srijeda), Županijska Komora Pula, Carrarina 5

Šibenik 29.5.2019. (srijeda), Hotel Jadran, Obala Dr. Franje Tuđmana 52

Bjelovar 30.5.2019. (četvrtak), Ekonomski Fakultet Bjelovar, A. B. Šimića 1

Zadar 30.5.2019.(četvrtak), Hotel Kolovare, Bože Peričića 14

Osijek 31.5.2019. (petak), Hotel Osijek, Šamačka 4

Zagreb 31.5.2019. (petak), Hotel International, Miramarska 24

 

PROGRAM:

1. Aktualnosti u primjeni propisa o porezu na dohodak

 • plaća za redovan rad, uvećanja plaće (prekovremeni rad, rad na dan blagdana) s primjerima izračuna
 • plaća u naravi: korištenje službenih automobila u privatne svrhe – kako izračunati i iskazati u JOPPD
 • isplata plaće radnika nasljedniku: kome obračunati porez, a kome doprinose i kako izvijestiti na JOPPD?
 • neoporeziva nagrada za rad i druge neoporezive naknade: kome poslodavac može dati neoporezivu nagradu i može li u različitim iznosima, nagrade radnicima na bolovanju i dr.
 • službena putovanja i terenski rad: uvjeti za neoporezivu isplatu i izvješćivanja na JOPPD
 • primjeri utvrđivanja ino i domaćih dnevnica, tretman povezanih troškova na putu (taxi usluge, reprezentacija i dr.)
 • otpremnina prema Zakonu o radu: način izračuna i iskazivanja u JOPPD
 • sezonski radnici: treba li ugovor o radu, kako obračunati plaće i koji se neoporezivi primici mogu isplatiti?
 • sezonski rad u poljoprivredi: osobe koje ne možemo angažirati, primjer obračuna plaće i JOPPD
 • isplate neoporezive i oporezive dobiti i primjeri popunjavanja JOPPD-a

2. Godišnji odmori

 • pravo na godišnji odmor; obveza donošenja plana korištenja godišnjih odmora
 • primjer plana i primjer odluke o rasporedu i trajanju GO;
 • godišnji odmori i nepuno radno vrijeme; kada radnik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora?
 • naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora: utvrđivanje osnovice i primjer izračuna
 • regres za godišnji odmor: tko ima pravo i u kojem iznosu, iskazivanje u JOPPD, primjeri
 • neiskorišteni godišnji odmor i isplata naknade: izračun iznosa i JOPPD, primjeri

3. Obračun PDV-a u 2019.

 • obveza ulaska u sustav PDV-a tijekom godine – novi uvjeti od 1.1.2019.
 • porezni tretman osobnih automobila – što je novo od 1.1.2019.?
 • praktični primjeri evidentiranja nabave i korištenja osobnih automobila
 • isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH prema izmijenjenim odredbama
 • primjeri isporuka dobara i obavljenih usluga stranih poreznih obveznika (kada obračunavaju PDV, a kada dolazi do prijenosa porezne obveze)
 • tuzemni prijenos porezne obveze – novosti u primjeni čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u
 • građevinske usluge – primjeri ispostavljanja računa i popunjavanja poreznih evidencija
 • oporezivanje elektroničkih i telekomunikacijskih usluga (B2C) – novi prag
 • oporezivanje vrijednosnih kupona – jednonamjenski i višenamjenski kuponi - primjeri
 • evidencije o ulaznim računima – što se šalje u Poreznu upravu?
 • ostale izmjene Zakona i Pravilnika (primjena sniženih stopa, naknadni popusti - primjeri)

4. Računovodstvene aktualnosti

 • čuvanje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih isprava
 • mogućnost pretvaranja knjigovodstvenih isprava u elektronički zapis
 • obveze j.d.o.o.-a, d.o.o.-a i d.d.-a uz GFI ( tko sve i do kada mora održati skupštinu, sadržaj zapisnika,   primjeri obveznih odluka o utvrđivanju GFI i o podjeli dobiti/pokriću gubitka i dr.)
 • knjiženja isplate dobiti u novcu ili stvarima i dr.

5. Odgovori na pitanja

 

PISANI MATERIJAL: Preslike prezentacija predavača. 

PREDAVAČI:TEB-ovi savjetnici

KOTIZACIJA: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, radni pribor (blok i olovka) i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Pretplatnici FIP-a plaćaju kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

UPLATA:Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

PRIJAVA: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice. 

OVLAŠTENI REVIZORI:  Dobili smo od Minstarstva financija prethodnu suglasnost prema kojoj se prisustvom na ovoj izobrazbi ovlaštenim revizorima priznaje 5 sati stalnog stručnog usavršavanja i to: 1 sat iz računovodstvenog područja – oznaka A i 4 sata iz ostalih područja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.