Mjesto održavanja:

 • Zagreb, 28.08.2019. (srijeda), Hotel Central, Branimirova 3

Vrijeme održavanja:

 • Početak: u 9,00 sati
  Prijam sudionika: od 8,30 sati

Program:

1. Drugi dohodak – obračunavanje, plaćanje, izvješćivanje

 • koje sve isplate se smatraju drugim dohotkom?
 • obračun poreza i doprinosa na drugi dohodak
 • izvješćivanje na JOPPD obrascu
 • isplate po ugovorima o djelu
 • ugovor o djelu umirovljenika
 • isplate autorskih naknada
 • naknade za umjetnička djela
 • naknade članovima uprave, prokuristima i sl. kao drugi dohodak
 • primici u naravi kao drugi dohodak
 • koji drugi dohodak ne podliježe obvezi doprinosa?
 • isplate drugog dohotka nerezidentima
 • drugi dohodak ostvaren iz inozemstva

2. Službena putovanja u zemlji i inozemstvu

 • putni nalog i obvezni podaci
 • koji se troškovi službenog putovanja nadoknađuju?
 • isplata predujma
 • kako obračunati troškove službenog putovanja
 • vjerodostojna dokumentacija
 • koji su uvjeti za neoporezivu isplatu dnevnica i što se pokriva iz dnevnice?
 • primjeri obračuna i popunjavanje obrasca JOPPD
 • utvrđivanje broja inozemnih dnevnica uz primjere obračuna
 • troškovi službenih putovanja u neprofitnim organizacijama
 • koji se troškovi putovanja izuzimaju od ovrhe?
 • doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

3. Obrazac PK i korištenje osobnih odbitaka

 • Obrazac PK osnova za korištenje osobnih odbitaka
 • tko se smatra uzdržavanim članovima?
 • uvećanje osnovnog osobnog odbitka
 • kako i kada izvršiti promjene na PK?
 • raspodjela osobnog odbitka
 • rad kod dva ili više poslodavaca
 • osobni odbitak umirovljenika

4. Prijedlog izmjena Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019.

 • dnevnice, topli obrok i druge novosti

5. Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2020.

Predavači:

 • Dinko Lukač, dipl. oec., mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Pisani materijal:

 • Radna mapa s prezentacijama predavača i primjerima.

Kotizacija:

 • Naknada za sudjelovanje na seminaru po sudioniku iznosi 825,00 kn (660,00 kn + 165 kn PDV). U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor, sendvič i topli napitak.
 • Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 725,00 kn (580,00 kn + 145,00 kn PDV).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • Pretplatnici FIP-a i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju u iznosu od 725,00 kn (580,00 kn + 145,00 kn PDV) po polazniku, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

POSEBAN DODATAN POPUST:
Polaznicima na tri praktikuma (prema vašem izboru koji se održavaju tijekom srpnja i kolovoza) odobravamo popust od 20% na navedene cijene
Polaznicima na dva praktikuma (prema vašem izboru koji se održavaju tijekom srpnja i kolovoza) odobravamo popust od 10% na navedene cijene

Prijava: Prijaviti se možete putem web prijavnice.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Broj polaznika je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma, pri čemu će uplaćene kotizacije odmah biti vraćene na račune uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.