Popis imovine i obveza - inventura

kod poduzetnika, proračuna i proračunskih korisnika, obrtnika i dr.

Termin održavanja

 • Zagreb, 16. siječnja 2020. (četvrtak), Hotel Central Zagreb, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Vrijeme održavanja:

 • Početak: 9,00 h (prijam od 8,30 h)
 • Očekivano trajanje praktikuma: 9,00 - 14,30 sati

Program:

 1. Obveza i svrha popisa
  • tko sve mora i kada raditi inventuru?
  • datum provedbe popisa i svođenje na 31.12.
 2. Organizacija i provedba godišnjeg popisa (od plana do odluke o inventurnim razlikama)
  • odgovornost uprave i popisnih komisija
  • tko (ne)može biti član popisne komisije?
  • koje su obveze popisne komisije?
  • koju imovinu i obveze treba popisati?
  • kako pripremiti i označiti imovinu za popis?
  • kako se popisuju potraživanja i obveze, softver, roba na tuđem skladištu i dr.?
  • utvrđivanje viškova i manjkova i sastavljanje izvještaja o popisu
  • donošenje odluke o rezultatima popisa
 3. Nadzor nad provedbom popisa
  • odluka o popisu i popisnim komisijama
  • upute popisnim komisijama
  • nadzor nad provedbom popisa, uzimanje uzorka i naknadni nadzor
 4. Računovodstveni i porezni tretman inventurnih razlika na imovini
  • evidentiranje viška
  • dopušteni kalo, rastep, kvar i lom
  • moramo li na manjak platiti porez?
  • može li se manjak knjižiti na teret društva?
  • oporezivanje manjka PDV-om, porezom na dobit i porezom na dohodak
  • uključivanje/isključivanje viška i manjka u financijskim izvještajima i poreznim prijavama
 5. Postupanje sa sumnjivim, spornim i nenaplativim potraživanjima i obvezama
  • vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja i obveza
  • utjecaj umanjenja potraživanja/obveza na obvezu PDV-a i poreza na dobit
 6. Postupanje s oštećenom, nekurentnom i neupotrebljivom imovinom
  • vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine
  • vrijednosno usklađenje robe i dr. zaliha
  • porezni efekti umanjenja vrijednosti imovine
 7. Rashodovanje i otpis (uništenje) robe, sitnog inventara i dugotrajne materijalne imovine
 • postupanje i potrebna dokumentacija
 • kada moramo pozvati Poreznu upravu?
 1. Evidentiranje i oporezivanje inventurnih razlika kod obrtnika
 • višak i manjak dobara – primitak obrtnika ili ne?
 • porezni tretman manjkova kod obrtnika

Pisani materijal:

 • Preslike prezentacija predavača

Predavači:

Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 825,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Važne napomene polaznicima TEB-ovog praktikuma:

 1. Prijavu za praktikum potrebno je dostaviti u TEB najkasnije 3 radna dana prije održavanja, kako bismo mogli osigurati mjesto i pisani materijal za sve zainteresirane polaznike.
 2. Kotizaciju za praktikum  potrebno je unaprijed uplatiti na žiro račun TEB-a, jer se polaznicima osigurava mjesto prema redoslijedu primljenih uplata.
 3. Ako ima slobodnih mjesta, zainteresirani se mogu prijaviti sve do dana održavanja praktikuma, a kotizacija se može uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu (uz izdavanje fiskalnog računa).
 4. U slučaju otkaza ili odgode praktikuma, uplaćene kotizacije biti će vraćene uplatiteljima na njihov žiro račun. U slučaju odustajanja prijavljenih polaznika, uplaćene kotizacije vraćamo uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja praktikuma obavijeste TEB o svojoj spriječenosti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.