Zagreb, 29.1.2020. (srijeda), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)
Početak u 9,00 sati (prijam od 8,15 sati)

Program:

1. Obračun plaća i obveza iz plaća u 2020. – doprinosi, predujam poreza, JOPPD

- Obračun plaća u 2020. godini – primjena novog osobnog odbitka, ostali osobni odbiti
- Obrazac PK – osobni odbici, uzdržavane osobe, primjena osobnog odbitka za bivše radnike
- Minimalna plaća – uvjeti za oslobođenje od doprinosa na plaći i iskazivanje u JOPPD
- Najniža osnovica za obračun doprinosa, najviša mjesečna i  najviša godišnja osnovica i JOPPD
- Članovi uprave –utvrđivanje i obračun doprinosa za osobe u radnom odnosu, obrtnike umirovljenike – zaposlene i nezaposlene, visina plaće
- Zapošljavanje umirovljenika – prijava na HZMO i JOPPD
- Obračun doprinosa temeljem staža osiguranja s povećanim trajanjem i iskazivanje u JOPPD
- Plaća u naravi – korištenje automobila u privatne svrhe

2. Što je još izmijenjeno u Pravilniku o porezu na dohodak?

- Karakteristike nesamostalnog rada
- Nagrade za dualno obrazovanje i dr.

3. Neoporezivi primici

- Mora li poslodavac isplatiti neoporezive primitke i mora li isplatiti svima/svima jednako)
- Propisani neoporezivi primici: prijevoz na posao i s posla, dnevnice za službena putovanja i terenski rad, naknade za prehranu, nagrade za radne rezultate, prigodne nagrade, naknade za
- smještaj radnika, jaslice i vrtići, premije za zdravstveno osiguranje
- Iskazivanje u JOPPD obrascu i rokovi podnošenja

4. Drugi dohodak

- Isplata drugog dohotka rezidentima
- Drugi dohodak iz inozemstva                                                                                                                        

5. Dohodak od kapitala – dividende i udjeli iz tuzemstva i inozemstva i JOPPD

6. Poseban postupak utvrđivanja poreza, godišnja porezna prijava za 2019.

- Porezni obveznici obuhvaćeni posebnim postupkom
- Obrazac ZPP-DOH i kada se podnosi
- Godišnji i konačni dohodak
- Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave

7. Naknade za vrijeme bolovanja na teret HZZO-a, naknade za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta

- Obračun bolovanja na teret HZZO-a, utvrđivanje osnovice za obračun
- Primjeri utvrđivanja osnovice i obračun naknade (isplaćena jedna plaća/više plaća)
- Naknade za vrijeme rodiljnog/roditeljskog dopusta

8. Otpremnine prema Zakonu o radu

- određivanje i način izračuna
- dan dospjelosti
- neisplata otpremnine i obrazac NO1

Predavači: Ljubica Đukanović, mr. iur., mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, mr. sc. Sanja Živko  - TEB-ove savjetnice

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 825,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Važne napomene polaznicima TEB-ovog praktikuma:

  1. Prijavu za praktikum potrebno je dostaviti u TEB najkasnije 3 radna dana prije održavanja, kako bismo mogli osigurati mjesto i pisani materijal za sve zainteresirane polaznike.
  2. Kotizaciju za praktikum  potrebno je unaprijed uplatiti na žiro račun TEB-a, jer se polaznicima osigurava mjesto prema redoslijedu primljenih uplata.
  3. Ako ima slobodnih mjesta, zainteresirani se mogu prijaviti sve do dana održavanja praktikuma, a kotizacija se može uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu (uz izdavanje fiskalnog računa).
  4. U slučaju otkaza ili odgode praktikuma, uplaćene kotizacije biti će vraćene uplatiteljima na njihov žiro račun. U slučaju odustajanja prijavljenih polaznika, uplaćene kotizacije vraćamo uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja praktikuma obavijeste TEB o svojoj spriječenosti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.