Mjesto održavanja:

 • Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Vrijeme održavanja: 

 • 13. lipnja 2019. (četvrtak)
 • Početak u 9,00 h (prijam od 8,15h)

 

Program:

1. Plaće

 • osobni odbitak, podjela kod dva ili više poslodavaca, raskid radnog odnosa i mogućnost korištenja osobnog odbitka
 • uzdržavane osobe
 • članovi uprave: obračun plaće i doprinosa
 • isplate primitaka bivšim radnicima
 • neisplata plaće i naknadna isplata plaće
 • ugovorna zabrana natjecanja i isplata primitka
 • neplaćeni dopust i obračun doprinosa
 • rad u kućanstvu
 • ispravak JOPPD obrasca

2. Neoporezivi primici

 • Troškovi prijevoza na posao i s posla, nagrade za radne rezultate
 • Prigodne nagrade, jubilarne nagrade, dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu i dr.osobama
 • Darovanja za zdravstvene potrebe
 • Otpremnine pri odlasku u mirovinu i prema Zakonu o radu
 • Za vanjske suradnike u neprofitnim organizacijama,osobama na stručnom osposobljavanju i dr.
 • Iskazivanje u JOPPD

3. Stipendije, nagrade učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada

4. Obrtnici – iskazivanje bolovanja u JOPPD, neoporezive isplate obrtnika sukladno poreznim propisima

5. Isplata zaostalih plaća temeljem sudske presude ili u ovršnom postupku

6. Isplata plaće po sudskoj presudi i ostalih primitaka odnosno naplata plaće u bruto iznosu ovrhom od strane radnika

7. Korištenje službenih automobila u privatne svrhe

 • Priznavanje pretporeza i obračun PDV-a pri prodaji
 • obračun plaće u naravi

8. Drugi dohodak u tuzemstvu i iz inozemstva

 • ugovor o djelu
 • naknade članovima uprave
 • iskazivanje u Obrascu JOPPD

9. Domaća radinost i sporedno zanimanje

 • Osobe koje mogu obavljati kućnu radinost/sporedno zanimanje
 • Propisani uvjeti
 • Propisane evidencije

10. Naknade za vrijeme bolovanja na teret HZZO-a, naknade za vrijeme rodiljnog i roditeljskog dopusta

 • Obračun bolovanja na teret HZZO-a, utvrđivanje osnovice za obračun
 • Primjeri utvrđivanja osnovice i obračun naknade (isplaćena jedna plaća/više plaća)
 • Naknade za vrijeme rodiljnog/roditeljskog dopusta

11. Ovrha na plaći

 • Slučajevi kada se provodi
 • Primjeri izračuna kada je plaća radnika manja/veća od prosjeka

 

Predavači:

 • Ljubica Đukanović, mr. iur.
 • mr. sc. Mirjana Paić Ćirić
 • Dinko Lukač, dipl. oec.

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 750,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor, sendvič i topli napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 650,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a (i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja) naknada iznosi 650,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

OVLAŠTENI REVIZORI: prema prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovom praktikumu ovlaštenim revizorima priznat će se 5 sati stalnog stručnog usavršavanja i to iz ostalih područja (porezi).

Broj mjesta je ograničen i molimo da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma, pri čemu će uplaćene kotizacije odmah biti vraćene na račune uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.