Program

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3

Vrijeme održavanja: 17. svibnja 2018. (četvrtak)

Početak u 9,00 h (prijam od 8,15h)

 

Program:

1. Plaće

  • osobni odbitak, podjela kod dva ili više poslodavaca, raskid radnog odnosa i mogućnost korištenja osobnog odbitka
  • predujmovi poreza
  • minimalna plaća
  • oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću
  • isplate primitaka bivšim radnicima
  • plaća u naravi: korištenje službenih automobila u privatne svrhe (utvrđivanje plaće, operativni i financijski leasing, odbitak pretporeza)
  • plaće po sudskim presudama
  • ugovorna zabrana natjecanja i isplata primitka
  • neplaćeni dopust
  • poduzetnička plaća i plaća u naravi

2. Naknada plaće – bolovanje kod radnika i obrtnika

3. Specifičnosti kod neoporezivih primitaka (troškovi prijevoza, darovanja za zdravstvene potrebe, dnevnice, otpremnine, prigodne nagrade, troškovi smještaja sezonskih radnika, kava i napici i dr.)

4. Stručno osposobljavanje – obračun obveza, doprinosi, neoporezivi primici

5. Drugi dohodak – ugovor o djelu i autorske naknade iz inozemstva

6. Dividende i udjeli u dobiti – iz tuzemstva i inozemstva

7. Rad studenata i obveze poslodavaca

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 700,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

za pretplatnike FIP-a naknada iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu. Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

Broj polaznika je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma, pri čemu će uplaćene kotizacije odmah biti vraćene na račune uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.