Mjesto održavanja:

 • Zagreb, 26.07.2019. (petak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Mjesto održavanja:

 • Početak u 9,30 h
  Prijam od 9,00 h

 

Program:

1. Isporuke dobara na području EU

 • porezna osnovica i nastanak porezne obveze kod isporuka dobara poreznim obveznicima iz drugih država članica
 • utvrđivanje mjesta isporuke dobara kod transakcija s elementom inozemnosti
 • isporuke dobara u druge države članice prema poreznim obveznicima
 • isporuke dobara u druge države članice prema osobama koje nisu porezni obveznici (utvrđivanje praga isporuke i obveza registracije za potrebe PDV-a u drugoj državi članici) i dr.

2. Stjecanje dobara iz drugih država članica EU

 • uvjeti za nastanak oporezivog stjecanja dobara unutar EU
 • obveza registriranja za potrebe PDV-a (PDV identifikacijski broj)
 • utvrđivanje praga stjecanja i obveze registriranja za potrebe PDV-a kod tzv. „posebnih stjecatelja“
 • nastanak porezne obveze, obveza obračuna PDV-a i pravo na odbitak pretporeza
 • posebne evidencije za stjecanje dobara unutar EU (prilagođena knjiga U-RA za stjecanje dobara) i dr.

3. Trostrani poslovi i njihovo porezno i računovodstveno evidentiranje

 • definiranje trostranog posla u smislu Zakona o PDV-u
 • primjeri trostranih poslova u kojima se može nalaziti hrvatski porezni obveznik
 • primjeri transakcija koje se ne smatraju trostranim poslom

4. Usluge s elementom inozemnosti (EU i treće zemlje)

 • temeljno načelo utvrđivanja mjesta obavljanja usluga
 • izuzeci od temeljnog načela utvrđivanja mjesta obavljanja usluga
 • obveza plaćanja PDV-a i odbitak pretporeza kod usluga primljenih iz inozemstva
 • evidentiranje usluga s elementom inozemnosti u poreznim evidencijama
 • obveza registriranja za potrebe PDV-a (PDV identifikacijski broj)
 • „mali porezni obveznici“ i usluge s elementom inozemnosti i dr.

5. Predujmovi u sustavu PDV-a

 • nastanak porezne obveze kod primljenih predujmova
 • obveza izdavanja računa kod primljenih predujmova (tuzemstvo i inozemstvo)
 • dani predujmovi i odbitak pretporeza
 • evidentiranje predujmova u poreznim i računovodstvenim evidencijama i dr.

6. Prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u

 • primjeri isporuka za koje se primjenjuje čl. 75. st. 2. Zakona (prijenos porezne obveze na tuzemnog primatelja isporuke)
 • ukidanje primjene čl. 75. st. 2. Zakona za isporuke primljene od stranih poreznih obveznika koji imaju hrvatski PDV IB
 • izdavanje računa, obveza obračuna PDV-a i pravo na odbitak pretporeza kod primjene čl. 75. st. 2. Zakona i dr.

Odgovori na pitanja polaznika praktikuma za vrijeme i nakon izlaganja.

 

Predavač: Domagoj Zaloker, TEB-ov viši savjetnik 

Pisani materijal: Radna mapa s preslikama slajdova predavača

Kotizacija: Naknada za praktikum iznosi 825,00 kn s PDV-om (660,00 kn + 165,00 kn PDV-a) po sudioniku, a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki slijedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 725,00 kn s PDV-om (580,00 kn + 116,00 PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 • Pretplatnici FIP-a i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 725,00 kn s PDV-om (580,00 kn + 116,00 PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

POSEBAN DODATAN POPUST:
Polaznicima na tri praktikuma (prema vašem izboru koji se održavaju tijekom srpnja i kolovoza) odobravamo popust od 20% na navedene cijene
Polaznicima na dva praktikuma (prema vašem izboru koji se održavaju tijekom srpnja i kolovoza) odobravamo popust od 10% na navedene cijene

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje na praktikumu s potvrdom o uplati dostavljaju se u TEB putem e-mail adrese: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

Broj polaznika je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma, pri čemu će uplaćene kotizacije odmah biti vraćene na račune uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640.