Mjesto i datum održavanja:

 • Zagreb, 11. studeni 2019. (ponedjeljak), Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

 

Vrijeme održavanja: 

 • Početak u 9,30 sati
 • Prijam od 8,45 sati
 • Završetak u 15,30 sati

 

Kotizacija uključuje:

- ručak, topli i hladni napitak

- pisani materijal (uvezane preslike slajdova predavača) i radni pribor (blok i olovka)

- sudjelovanje u radu i raspravama na praktikumu i odgovore na pitanja

 

Program:

I. POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 • Primjena odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina
 • Što podliježe oporezivanju PP nekretnina?
 • Kako se utvrđuje porezna osnovica?
 • Reguliranje porezne obveze kod sklopljenih ugovora: kupoprodaja, darovanje, zamjena, razvrgnuće suvlasničke zajednice, ugovor o ortaštvu/pravu građenja,
 • Unos nekretnine u kapital trgovačkog društva
 • Porezna oslobođenja u sustavu PP nekretnina
 • Promet nekretnina kod statusnih promjena u trgovačkim društvima
 • Zastara u postupcima oporezivanja prometa nekretnina
 • Prijavljivanje prometa nekretnina

II. NEKRETNINE U SUSTAVU PDV-a

1. Primjena odredbi Zakona o PDV-u

 • oporezivanje prometa građevina i građevinskog zemljišta
 • što se smatra novim nekretninama?
 • porezno oslobođenje kod isporuka nekretnina
 • kada se primjenjuje opcija za oporezivanje?
 • isporuke zemljišta (građevinskog i negrađevinskog)

2. Obavljanje usluga na nekretninama

 • utvrđivanje mjesta oporezivanja usluga
 • tuzemni prijenos porezne obveze

3. Porezni tretman najma nekretnina

 • oporezivanje najma PDV-om
 • najam oslobođen PDV-a
 • kada se ugovori o najmu prijavljuju u Poreznu upravu?

4. Ispravak pretporeza kod nekretnina

5. Isporuka nekretnina u postupku ovrhe

III. OPOREZIVANJE NEKRETNINA KOD DAROVANJA I NASLJEĐIVANJA

 • Stjecanje nekretnine nasljeđivanjem odnosno darovanjem
 • Oslobođenja za stjecanje nekretnina bez naknade
 • Utvrđivanje dohotka otuđenjem nekretnina stečenih darovanjem

IV. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEKRETNINA

1. Klasifikacija nekretnina – kratkotrajna i dugotrajna imovina

2. Nekretnine klasificirane kao DMI (HSFI 6/MRS 16)

 • priznavanje troška nabave i naknadno mjerenje nekretnine
 • kapitalizacija troškova posudbe
 • naknadna ulaganja u nekretnine – trošak ili povećanje vrijednosti
 • računovodstveni i porezni aspekt amortizacije
 • vrijednosno usklađenje nekretnina
 • otuđenje nekretnina

3. Ulaganja u nekretnine (HSFI 7/MRS 40)

 • mjerenje nekretnina (model troška i model fer vrijednosti)
 • otuđenje ulaganja u nekretnine

4. Računovodstveni i porezni aspekt ulaganja u nekretnine u najmu

5. Nekretnine nabavljene za daljnju prodaju (HSFI 10/ MRS 2)

 • evidentiranje stjecanja i prodaje nekretnina
 • vrijednosno usklađenje nekretnina

 

Predavači – TEB-ove više savjetnice:

- mr.sc. Ida Dojčić

- Irena Slovinac, dipl. oec.

 

Iznos kotizacije: 

Naknada za praktikum s uključenim PDV-om iznosi 1.000,00 kn po sudioniku (800,00 kn i 200,00 kn PDV-a).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 900,00 kn (720,00 kn i 180,00 kn PDV-a) po polazniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP i potpisnici Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 900,00 kn (720,00 kn i 180,00 kn PDV-a) po polazniku., ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Molimo Vas da se prijavite putem web prijavnice ili da popunjenu prijavnicu dostavite u TEB putem e-maila: teb@teb.hr ili faxa: 01/46 11 411.

*OVLAŠTENI REVIZORI: prema dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva financija, prisustvom na ovom praktikumu ovlaštenim revizorima priznat će se 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja i to: 2 boda iz računovodstvenih područja i 3 boda iz ostalih područja.

Broj mjesta je ograničen i praktikum će se popunjavati redoslijedom primljenih uplata.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma, u kojem slučaju će uplaćene kotizacije biti odmah vraćene na račune uplatitelja.