Mjesto i termin održavanja:

 • ODGOĐENO: Zagreb, 22. siječnja 2020. (srijeda), Hotel Central Zagreb, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Vrijeme održavanja:

 • Početak: 9,00 h (prijam od 8,30 h)
 • Očekivano trajanje praktikuma: 9,00 - 14,30 sati

Program:

1. Primici rezidenata iz inozemstva i sastavljanje INO DOH obrasca

 • Porezni tretman primitaka iz inozemstva i načelo svjetskog dohotka
 • Podnošenje Obrasca INO DOH
 • Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak (godišnja prijava, poseban postupak)
 • Inozemni dohodak i uračunavanje poreza
 • Plaće izaslanih radnika i podnošenje Obrasca INO DOH
 • Metode izbjegavanja dvostrukog oporezivanja
 • Konačan dohodak iz inozemstva
 • Obveza doprinosa i podnošenjeObrasca JOPPD
 • Primici od ugovora o djelu
 • Autorski honorar iz inozemstva
 • Primici od dividendi i udjela u dobiti
 • Kada i kako izvijestiti HNB o primljenoj dividendi?
 • Primici od kamata

2. Isplate primitaka nerezidentima

 • Nerezidenti kao porezni obveznici u RH
 • Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Obveze doprinosa kod isplate nerezidentima
 • Isplata autorskih naknada
 • Isplata po ugovoru o djelu
 • Naknade članovima uprave
 • Isplata dividendi/udjela u dobiti
 • Kada se izvješćuje HNB o isplati dividende?
 • Isplata kamata
 • Izvještavanje na JOPPD

Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 825,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, blok, olovku i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2020. podmirena

Uplata: Naknada za sudjelovanje na praktikumu uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Važne napomene polaznicima TEB-ovog praktikuma:

 1. Prijavu za praktikum potrebno je dostaviti u TEB najkasnije 3 radna dana prije održavanja, kako bismo mogli osigurati mjesto i pisani materijal za sve zainteresirane polaznike.
 2. Kotizaciju za praktikum  potrebno je unaprijed uplatiti na žiro račun TEB-a, jer se polaznicima osigurava mjesto prema redoslijedu primljenih uplata.
 3. Ako ima slobodnih mjesta, zainteresirani se mogu prijaviti sve do dana održavanja praktikuma, a kotizacija se može uplatiti na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu (uz izdavanje fiskalnog računa).
 4. U slučaju otkaza ili odgode praktikuma, uplaćene kotizacije biti će vraćene uplatiteljima na njihov žiro račun. U slučaju odustajanja prijavljenih polaznika, uplaćene kotizacije vraćamo uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja praktikuma obavijeste TEB o svojoj spriječenosti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.