Obveza upisa u registar stvarnih vlasnika

svih pravnih subjekata

(poduzetnika, udruga, zaklada i fundacija, dijela ustanova i trustova)

 

Zagreb, 23. rujna 2019. (ponedjeljak)

Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Početak u 9,30 min

Očekivani završetak oko 15 sati

 

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Nar. nov., br. 53/19) za sve pravne osobe - trgovačka društva i njihove podružnice, sve udruge, zaklade i fundacije, ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač i trustove koji su obveznici OIB-a – propisana je obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika, čak i kada nisu obveznici primjene Zakona o spriječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Na seminaru će stručnjaci iz Ureda za spriječavanje pranja novca i Fine objasniti obveznike, rokove i odgovornosti, načine utvrđivanja stvarnog vlasnika, popunjavanje propisanih obrazaca, korištenje aplikacije Fine i dr. i odgovoriti na pitanja polaznika seminara.

 

Polaznici seminara koji su obveznici primjene Zakona o spriječavanju pranja novca i financiranja terorizma dobiti će na zahtjev potvrdu da su obavili stručno osposobljavanje za 2019. godinu.

 

Predavači:

1) Ante Biluš, pomoćnik ravnatelja Ureda za spriječavanje pranja novca

2) Branka Viduka, tehnolog - ekspert u Centru za registre, FINA

 

Kotizacija uključuje:

1) priručnik-knjigu „Upis u Registar stvarnih vlasnika“ s komentarom propisa, te uputama i objašnjenjima za njihovu provedbu (autori: Ivica Maros, Ante Biluš i Tomislav Sertić, izdanje rujan 2019.)

2) uvezane preslike slajdova predavača

3) blok i olovku

4) sudjelovanje na seminaru

5) odgovore na pitanja

6) topli napitak

 

Program seminara:

1. O Registru stvarnih vlasnika

- pravni okvir (Zakon, Pravilnik,Direktiva (EU) 2015/849)
- obveza upisa i obveznici upisa
- izuzeća od obveze upisa u Registar
- način vođenja Registra
- način upisa u Registar
- provjera upisanih podataka
- rokovi upisa podataka u Registar
- postupak nadzora nad upisom
- obveza ažuriranja i točnosti podataka u Registru
- dostupnost podataka iz Registra
- vrste i visine naknada za pristup podatcima iz Registra
- uporaba, čuvanje i zaštita podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka

2. Tko su stvarni vlasnici i kako ih utvrditi

- tko je stvarni vlasnik
- Sudski registar i stvarno vlasništvo
- kontrolni položaj u upravljanju imovinom
- ugovori između suvlasnika i dr.

- razne vlasničke kombinacije (jedan vlasnik fizička osoba, jedan vlasnik pravna osoba, holding društva kao vlasnici, više vlasnika fizičkih i /ili pravnih osoba i druge kombinacije)

3. Koji podaci se upisuju u Registar stvarnih vlasnika

- sadržaj i struktura podataka u Registru stvarnih vlasnika
- dodatni podatci koje je potrebno upisati u Registar

4. Obveze obveznika nakon provedbe upisa u Registar stvarnih vlasnika

5. Odgovornost za upisane podatke (ažurnost i točnost) i nepridržavanje roka upisa

6. Sankcije za ne pridržavanje propisanog roka, ažurnosti i točnosti upisanih podataka

7. Način upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar stvarnih vlasnika

- putem web aplikacije uz korištenje digitalnoga certifikata
- u poslovnim jedinicama Fine

8. Obrasci za upis podataka o stvarnim vlasnicima prema skupinama obveznika

- osnovni podaci o pravnome subjektu
- obvezni podaci o stvarnim vlasnicima

9. Odgovori na pitanja polaznika

 

PISANI MATERIJAL: Priručnik „Registar stvarnih vlasnika“ i uvezane preslike prezentacija predavača. 

KOTIZACIJA: Naknada za seminar iznosi 790,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje priručnik, prezentacije predavača, radni pribor (blok i olovka) i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 710,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ – FIP i  jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja, plaćaju kotizaciju u iznosu od 710,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

UPLATA: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

PRIJAVA: Prijaviti se možete putem web prijavnice.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.