RASPORED ODRŽAVANJA PO GRADOVIMA:

 • Osijek, 23.04.2019. (utorak), Hotel Osijek, Šamačka 4
 • Zagreb, 24.04.2019. (srijeda), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2
 • Split, 25.04.2019. (četvrtak), Županijska komora Split, Trumbićeva obala 4
 • Rijeka, 26.04.2019. (petak), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4

VRIJEME ODRŽAVANJA: 

 • Početak (u svim gradovima) u 9,30 sati
 • Prijam sudionika: od 8,45 sati
 • Očekivano trajanje praktikuma: 9,30 - 14,00 sati

 

PROGRAM:

1. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i njegov utjecaj na gospodarstvo RH

 • Što se uvodi Zakonom i rokovi za prilagodbu?
 • Tko su obveznici primjene Zakona i u kojoj mjeri?
 • Za koje isporuke se od 1.7.2019. mora izdavati elektronički račun, a za koje ne? Prikaz na primjerima iz prakse
 • Primjena Zakona na jednostavnu nabavu (nabavu od 0,01 do 200.000/500.000 kn)? Prikaz na primjerima iz prakse
 • Jesu li i podugovaratelji obvezni izdavati elektroničke račune?
 • Kako prilagoditi dokumentaciju o nabavi i ugovore novoj zakonskoj regulativi?
 • Što je s postojećim ugovorima koji će 1.7.2019. biti u tijeku?
 • Koje su posljedice nezakonitog postupanja i kako se uskladiti s klijentima?

Vedran Jelinović, dipl. iur.
TEB-ov savjetnik

2. Računi prema računovodstvenim i poreznim propisima

 • Kada pravne i fizičke osobe moraju izdati račun?
 • Koje sve elemente račun mora sadržavati prema računovodstvenim propisima kako bi se smatrao vjerodostojnom ispravom za knjiženje?
 • Na koji način se obavlja obvezna kontrola vjerodostojnosti (likvidatura) ulaznih/izlaznih računa
 • Koje sve elemente računi za isporuke i računi za primljene predujmove moraju sadržavati prema poreznim propisima s posebnim naglaskom na Zakon o PDV-u?
 • Koji su obvezni dodatni elementi elektroničkog računa?
 • Privremene građevinske situacije kao elektronički računi?
 • Mora li primatelj elektroničkog računa dati pisanu suglasnost za prihvaćanje elektroničkog računa?
 • Kako i koliko dugo se čuvaju (arhiviraju) računi prema važećim računovodstvenim i poreznim propisima?

Domagoj Zaloker, dipl. oec.
TEB-ov savjetnik

3. Implementacija eRačuna u praksi

 • Osnovni pojmovi s kojima moramo baratati
 • Europska norma o elektroničkom izdavanju računa
 • Elektronički račun u Hrvatskoj i EU, danas, sutra – što to znači za nas danas, a što će značiti sutra?
 • Oblici i prednosti elektroničkog računa
 • Elektronički račun – nositelj digitalizacije poslovanja
 • Tko je informacijski posrednik?
 • Interoperabilnost informacijskih posrednika
 • Slanje, zaprimanje, obrada i arhiviranje elektroničkih računa
 • Kako se pripremiti za zakonsku regulativu?

Marko Emer,
Servis Moj-eRačun

4. Odgovori na pitanja

 

Pisani materijal: Radna mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru po sudioniku iznosi 800,00 kn sa uključenim PDV-om (640,00 kn bez PDV-a). U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn sa uključenim PDV-om (560,00 kn bez PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“, te za potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja s TEB-om naknada iznosi 700,00 kn sa uključenim PDV-om (560,00 kn bez PDV-a) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Napomena: Seminar nije uvršten u Popis programa usavršavanja pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, te se sudjelovanjem ne ostvaruju bodovi tj. sati potrebni za obnovu certifikata.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijaviti se možete putem web prijavnice, ili na tel: 01 45 71 640 ili fax: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 4571-640.