Vrijeme i  gradovi održavanja:

 • 7.01.2019. Dubrovnik, Hotel Lero, Iva Vojnovića 14
 • 8.01.2019. Split, Županijska komora Split, Trumbićeva obala 4
 • 9.01.2019. Šibenik, Hotel Jadran, Obala dr. Franje Tuđmana 52
 • 10.01.2019. Zadar, Hotel Kolovare, Bože Peričića 14
 • 11.01.2019. Varaždin, Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6
 • 15.01.2019. Osijek, Hotel Osijek, Šamačka 4
 • 16.01.2019. Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
 • 17.01.2019. Bjelovar, Ekonomski fakultet Bjelovar, A. B. Šimića 1
 • 24.01.2019. Opatija, Amadria Park Hotel 4 Opatijska cvijeta, Viktora Cara Emina 6
 • 25.01.2019. Pula, Županijska komora Pula, Carrarina 5

 • 24. i 25.1.2019. (četvrtak i petak) - Dvodnevno savjetovanje u Opatiji

 • Početak u svim gradovima u 9,30 sati
  Prijam: od 9,00 sati

 

Program:

1. Plaće i novi Pravilnik o porezu na dohodak od 1.1.2019.

 • OBRAČUN PLAĆA OD 1.1.2019. (novi porezni razredi, osobni odbitak za uzdržavanu djecu i članove uže obitelji, Obrazac PK , poduzetnička plaća u 2019.)
 • ISPLATA NEOPOREZIVE NAGRADE za radne rezultate (isplata odjednom i u obrocima, na račun/u naravi, nejednake isplate  radnicima, isplate obrtnicima, iskazivanje u JOPPD-u)
 • IZMJENE PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK (troškovi javnog prijevoza koji se ne podmiruju iz dnevnice, ukidanje obrazaca, uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak i dr.)
 • DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA OD 1.1.2019. (stope koje se primjenjuju kod isplate plaće/ostalih primitaka za 2018. u 2019.,  nove stope doprinosa na plaću i nove osnovice za obračun doprinosa za 2019., plaće radnika na koje poslodavci ne obračunavaju doprinose na plaću, minimalna godišnja osnovica za plaćanje doprinosa upravi i direktorima - članovi uprave u više društava, zaposleni u jednom, a članovi uprave u drugom društvu na nepuno/puno radno vrijeme, obrtnici, umirovljenici i obveza doprinosa, obračun doprinosa za samostalnu djelatnost)
 • NOVI ZAKON O MINIMALNOJ PLAĆI (visina minimalne plaće, olakšica od djelomičnog plaćanja doprinosa,  novine za poslodavce koji nemaju zaposlenika)
 • IZMJENE PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA (članovi uprave izuzeti od obveze plaćanja doprinosa, sezonski radnici u poljoprivredi, osiguranici iz Upisnika poljoprivrednika i dr.)
 • OBRASCI I ROKOVI PREDAJE (Obrazac IP, potvrde o drugom dohotku, INO-DOH)

2. Napomene uz sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak za 2018.

 • obveznici podnošenja godišnje prijave
 • poseban postupak i Obrazac ZPP-DOH
 • dohodak iz inozemstva i Obrazac INO-DOH

3. Konačni obračun doprinosa, članarina, renti i drugih davanja za 2018. i plaćanje u 2019.

4. Novi Pravilnik o PDV-u i obračun PDV-a u 2019.

 • proširenje primjene sniženih stopa PDV-a od 1.1.2019.
 • novi kriteriji i novi rokovi za ulazak u sustav PDV-a
 • pretporez kod osobnih automobila u 2019.
 • isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
 • evidencije o primljenim računima
 • novi obrasci u oporezivanju PDV-om
 • tuzemni prijenos porezne obveze – tko plaća PDV?
 • oporezivanje elektroničkih i telekomunikacijskih usluga (B2C) – novi prag
 • oporezivanje vrijednosnih kupona od 1.1.2019.
 • smanjenje opće stope PDV-a od 1.1.2020.

5. Sastavljanje prijave poreza na dobit za 2018. i novosti u 2019.

 • porezno priznati i nepriznati prihodi/rashodi
 • porezne olakšice i poticaji za 2018.
 • izrada PD obrasca i specifičnosti kod PD-NN obrasca
 • utvrđivanje porezne obveze za 2018. i akontacija za 2019.
 • novosti kod oporezivanja dobiti u 2019. 

6. PD-IPO obrazac za 2018. i novosti u 2019.

 • koje transakcije ulaze PD-IPO izvještaj?
 • tko su povezane osobe?

7. Porez na promet nekretnina od 1.1.2019.

 • smanjenje stope poreza na promet nekretnina
 • prijava prijenosa vlasništva i prometa nekretnina

8. GFI, statistički i drugi izvještaji za 2018.

 • vrste financijskih izvještaja
 • obveznici izrade
 • rokovi za dostavu u Finu i dr.

9. Izmjene Zakona o računovodstvu

 • ukidanje licenciranja računovodstvenih ureda,
 • novosti kod čuvanja dokumentacije, subjekata od javnog interesa, nadzora i dr.

10. Odgovori na pitanja

 

PISANI MATERIJAL: Preslike prezentacija predavača. 

PREDAVAČI: TEB-ovi savjetnici.

KOTIZACIJA: Naknada za seminar iznosi 650,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, radni pribor  i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Pretplatnici FIP-a plaćaju kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

UPLATA: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

PRIJAVA: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem maila: teb@teb.hr; faxa: 01 46 11 411 ili web prijavnice.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.