• Mjesto održavanja: Zagreb, Sheraton Hotel Zagreb, Ul. kneza Borne 2
 • Vrijeme održavanja: 4. prosinca 2019. (srijeda)
  Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

Program:

1. Uvjeti za ostvarivanje mirovine prema izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju od 1.1.2020.

 • pregled novina i razlike u odnosu na Zakon koji se primjenjuje do kraja 2019.
 • novi uvjeti za starosnu mirovinu uz pregled razlika u odnosu na postojeći Zakon
 • kada u prijevremenu starosnu mirovinu od 1.1.2020.?
 • smanjenje umanjenja za raniji odlazak u mirovinu
 • žene: povoljnija prijelazna razdoblja
 • kada se izjednačavaju uvjeti za žene i muškarce vezano uz ostvarivanje prava na prijevremenu/starosnu mirovinu?
 • dugogodišnji osiguranici
 • poticanje dužeg rada i nakon ostvarenih uvjeta za starosnu mirovinu
 • ostale novine

2. Mirovine iz II. stupa mirovinskog osiguranja

 • utvrđivanje mirovine iz I. i II. stupa
 • mogućnost izbora mirovine samo iz I. stupa ili iz oba stupa
 • dodatak na osnovnu mirovinu za određeno razdoblje
 • oblici mirovina iz II. stupa
 • mogućnost isplate dijela sredstava iz II. stupa u gotovini
 • mogućnosti nasljeđivanja sredstava

3. Za koga je povoljniji odlazak u mirovinu u 2019. godini?

 • osiguranici s niskim/visokim plaćama
 • koji uvjeti moraju biti ispunjeni da je isplativije ići u prijevremenu mirovinu u 2019.?
 • imate uvjete za starosnu mirovinu u 2019.: treba li ostati u sustavu i 2020.?

4. Rad umirovljenika bez obustave isplate mirovine

 • umirovljenici koji će moći sklopiti ugovor o radu uz isplatu mirovine
 • koje su obveze poslodavaca pri zapošljavanju umirovljenika?
 • obrasci prijave na HZMO: M-3P/M-1P
 • mogu li umirovljenici obavljati domaću radinost i sporedno zanimanje?

5. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

 • uvjeti propisani za računanje staža osiguranja s povećanim trajanjem
 • radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
 • definiranje kategorija osiguranika – osoba s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem uz proširenje korisnika

6. Mirovinsko osiguranje – matična evidencija

 • Prijava na obvezno mirovinsko osiguranje
  • podaci koji se vode u matičnoj evidenciji
  • prijave, obveznici podnošenja prijava i rokovi za dostavu prijava
  • izmjena i ispravak podataka unesenih u matičnu evidenciju
  • usluga e-prijave
  • utvrđivanje staža osiguranja
 • Izvođenje podataka za ostvarivanje prava
  • način i rokovi izvođenja podataka
  • uvjeti za uspješno izvođenje podataka
 • Kontrola podataka za ostvarivanje prava
  • postupak i način kontrole
  • vrste rekapitulacija
  • obveza uspostavljanja prijava o utvrđenom stažu osiguranja i plaći/osnovici/naknadi

7. Članovi uprave

 • obveza obračuna doprinosa i utvrđivanje razlike do propisane godišnje osnovice
 • primjeri obračuna za puno/nepuno radno vrijeme i iskazivanje u JOPPD
 • umirovljenici kao članovi uprave

8. Isplata plaće zaposlenim umirovljenicima

 • obračun poreza i doprinosa
 • kako primijeniti osobni odbitak i iskazivanje u JOPPD
 • primjena posebnog postupka – zašto se javljaju razlike za uplatu poreza?

9. Pitanja i odgovori

Pisani materijal: preslike prezentacija predavača.

Predavačice:

▪ Ljiljana Marušić, dipl. oec., HZMO

▪ Vesna Dejanović, dipl. oec., HZMO

▪ mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, TEB

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 750,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, radni pribor  i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 650,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada iznosi 650,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Uplata i prijava: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, maila: teb@teb.hr ili faxa: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.