Mjesto održavanja: Zagreb, Sheraton Hotel Zagreb, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja: 17. prosinca 2018. (ponedjeljak)

Početak u 9,30 sati (prijam sudionika od 8,45 sati)

 

Program:

1. Uvjeti za ostvarivanje mirovine prema izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju od 1.1.2019.

 • pregled novina i razlike u odnosu na Zakon koji se primjenjuje do kraja 2018.
 • novi uvjeti za starosnu mirovinu uz pregled razlika u odnosu na postojeći Zakon
 • kada u prijevremenu starosnu mirovinu od 1.1.2019.?
 • veća umanjenja za raniji odlazak u mirovinu
 • žene: nova prijelazna razdoblja
 • kada se izjednačavaju uvjeti za žene i muškarce vezano uz ostvarivanje prava na prijevremenu/starosnu mirovinu
 • dugogodišnji osiguranici: koji staž se računa u razdoblje od 41 godinu?
 • poticanje dužeg rada i nakon ostvarenih uvjeta za starosnu mirovinu
 • povećanje najnižih mirovina
 • ostale novine

 2. Mirovine iz II. stupa mirovinskog osiguranja

 • utvrđivanje mirovine iz I. i II. stupa
 • mogućnost izbora mirovine samo iz I. stupa ili iz oba stupa
 • dodatak na osnovnu mirovinu za određeno razdoblje: 27% i 20,25%
 • oblici mirovina iz II. stupa
 • mogućnost isplate dijela sredstava iz II. stupa u gotovini
 • mogućnosti nasljeđivanja sredstava

 3. Za koga je povoljniji odlazak u mirovinu u 2018. godini?

 • osiguranici s niskim/visokim plaćama
 • koji uvjeti moraju biti ispunjeni da je isplativije ići u prijevremenu mirovinu u 2018.?
 • imate uvjete za starosnu mirovinu u 2018.: treba li ostati u sustavu u sustavu rada i 2019.?

 4. Rad umirovljenika bez obustave isplate mirovine

 • umirovljenici koji će moći sklopiti ugovor o radu uz isplatu mirovine
 • koje su obveze poslodavaca pri zapošljavanju umirovljenika?
 • obrasci prijave na HZMO: M-3P/M-1P
 • isplata plaće kod poslodavca: primjene osobnog odbitka ili ne?
 • mogu li umirovljenici obavljati domaću radinost i sporedno zanimanje?
 • ponovno određivanje mirovine nakon prestanka ugovora o radu

5. Novi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

 • uvjeti propisani za računanje staža osiguranja s povećanim trajanjem
 • smanjenje broja radnih mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
 • smanjenje stupnja povećanja za radna mjesta na kojima ostaje benefikacija
 • definiranje kategorija osiguranika – osoba s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem uz proširenje korisnika
 • snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu

 6. Mirovinsko osiguranje – matična evidencija

 • Što je novo u prijedlogu izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju od 1.1.2019.

♦ Nove kategorije osiguranika
♦ Novi rokovi za dostavu podataka
♦ Novi rokovi za donošenje rješenja po službenoj dužnosti

 • Prijava na obvezno mirovinsko osiguranje

♦ podaci koji se vode u matičnoj evidenciji
♦ prijave, obveznici podnošenja prijava i rokovi za dostavu prijava
♦ izmjena i ispravak podataka unesenih u matičnu evidenciju
♦ usluga e-prijave
♦ utvrđivanje staža osiguranja

 • Izvođenje podataka za ostvarivanje prava

♦ način i rokovi izvođenja podataka
♦ uvjeti za uspješno izvođenje podataka

 • Kontrola podataka za ostvarivanje prava

♦ postupak i način kontrole
♦ vrste rekapitulacija
♦ obveza uspostavljanja prijava o utvrđenom stažu osiguranja i plaći/osnovici/naknadi

7. Pitanja i odgovori

 

Pisani materijal: preslike prezentacija predavača.

Predavačice:

- Ljiljana Marušić, dipl. oec., HZMO

- Vesna Dejanović, dipl. oec., HZMO

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 650,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, radni pribor  i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaćaju kotizaciju u iznosu od 550,00 kn (s uključenim PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 550,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Naknada za sudjelovanje uplaćuje se u korist transakcijskog računa TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.