Dvodnevni seminar za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike:

Nova Uredba o fiskalnoj odgovornosti

- sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Zagreb, 13 i 14. veljače 2020. (četvrtak i petak)

Europski dom, Jurišićeva 1

početak u 9,00 sati, prijam od 8,15sati (oba dana) 

Program 13.2.2020. (prvi dan)

mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija (9,00 – 11,00)

1. Sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu prema novoj Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

 • Sažetak novosti iz Nove Uredbe o fiskalnoj odgovornosti      
 • Obveznici i rokovi sastavljanja Izjave za 2019. godinu
  • Dostava Izjava kao obveza prema Uredbi o fiskalnoj odgovornosti
  • Obveze prema Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 • Sastavni dijelovi Izjave
  • Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (primjeri)
  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine
  • Postupanja kod primopredaja dužnosti tijekom 2019.
 • Provjera zaprimljenih Izjava u nadležnim ministarstvima i JLP(R)S-ima
  • Formalna provjera
  • Provjere na uzorku
  • Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima

 

(11,00 – 11,30) pauza

 

Ana Zorić, Ministarstvo financija (11,30 – 13,00)

2. Najava provedbenih propisa vezanih za primjenu zakonodavnog okvira kojim je uređen sustav financijskog upravljanja i kontrola i fiskalne odgovornosti

 • Upute Ministarstva financija o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu
  • Za proračunske i izvanproračunske korisnike na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini
  • Za ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela i za općine, gradove i županije
  • Za trgovačka društva i druge pravne osobe koje su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • Izobrazba čelnika iz područja fiskalne odgovornosti   
  • Odgovornosti čelnika u upravljanju javim sredstvima
  • Uputa Ministarstva financija o provedbi programa izobrazbe
  • Obveze proračuna JLP(R)S i „razdjela“ vezane za izobrazbu proračunskih i izvanproračunskih korisnika te trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
  • Najvažnije sadržajne odrednice programa izobrazbe po područjima
 • Novo: Pravilnik o obvezama i načinu postupanja po prijavljenim/uočenim nepravilnostima te o načinu i rokovima izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima
  • Upoznavanje sa sustavom upravljanja nepravilnostima kroz sve faze od uočavanja nepravilnosti, postupanja s nepravilnostima i izvještavanja o njima
  • Zašto je važno upravljati nepravilnostima?
  • Postupanje s nepravilnostima po provedenim provjerama izjave o fiskalnoj odgovornosti
  • Sastavljanje godišnjeg izvješća o nepravilnostima za 2019. godinu (rok za predaju 28.2. za korisnike i trgovačka društva te druge pravne osobe iz nadležnosti, a 31.3. za ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela te za JLP(R)S)
 • Odgovori na neka najčešća pitanja proračuna i korisnika u vezi fiskalne odgovornosti

3. Odgovori na pitanja na teme iz programa prvoga dana

Program 14.2.2020. (drugi dan)

(Mladenka Karačić i Ana Zorić, Ministarstvo financija, Ljubica Đukanović i Nikolina Bičanić, TEB-ove savjetnice)

1. Popunjavanje novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu i provođenje testiranja prema novoj Uredbi o fiskalnoj odgovornosti

 • Provođenje testiranja funkcioniranja unutarnjih kontrola i propisnih postupanja i dokumentiranje dokaza u predmetima
 • Obveza odgovora na sva pitanja ▪ (Ne)mogućnost upisa odgovora "djelomično" i "nije primjenjivo" kod pojedinih pitanja
 • Što se smatra odgovarajućim dokazom kod pojedinog pitanja?
 • Određivanje obuhvata uzorka za testiranje kod pojedinih pitanja
 • Zakonodavni okvir za pojedina pitanja
 • Odgovaranje na pitanja iz Upitnika po područjima:

1. Planiranje proračuna/financijskog plana
2. Izvršavanje proračuna/financijskog plana
3. Javna nabava
4. Računovodstvo
5. Izvještavanje
6. Transparentnost (novo)
7. Upravljanje imovinom (novo)

2. Odgovori na pitanja na teme iz programa drugoga dana

Predavačice:

 • mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija
 • Mladenka Karačić, Ministarstvo financija
 • Ana Zorić, Ministarstvo financija
 • Ljubica Đukanović, TEB-ova savjetnica
 • Nikolina Bičanić, TEB-ova savjetnica

Pisani materijal:

 • Uvezane preslike prezentacija predavača, blok i olovka, u platnenoj eko torbi (povodom 70. obljetnice TEB-a)
 • Primjeri internih procedura i uputa polaznicima će biti dostupni za preuzimanje s interneta

Kotizacija:

Naknada po polazniku za oba dana iznosi 1.280,00 kuna (uključuje PDV), a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i topli napitak.
Naknada po polazniku za jedan dan radionice iznosi 740,00 kuna (uključuje PDV), a uključuje radnu mapu s preslikama prezentacija, blok, olovku, sendvič i topli napitak.

Prijava:

Molimo Vas da se prijavite putem web prijavnice ili da popunjenu prijavnicu dostavite u TEB putem e-maila: teb@teb.hr ili faxa: 01/46 11 411, kao i potvrdu o uplati.

Uplata:

Naknada za sudjelovanje uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i u gotovini na recepciji TEB-a, prije ulaska u dvoranu.

Broj polaznika je ograničen i prethodna prijava je obavezna.