Početak (u svim gradovima) u 9,30 h
Završetak seminara oko 15,00 sati

Mjesta i termini održavanja:

Dubrovnik 16.12.2019. (ponedjeljak), Hotel Lero, Iva Vojnovića 14

Osijek 16.12.2019. (ponedjeljak), Hotel Osijek, Šamačka 4

Split 17.12.2019. (utorak), Hotel Park, Hatzeov perivoj 3

Zagreb 17.12.2019. (utorak), Hotel International Zagreb, Miramarska 24, Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100A

Rijeka 18.12.2019. (srijeda), Grand Hotel Bonavia, Dolac 4

Šibenik 18.12.2019. (srijeda), Hotel Jadran, Obala dr. Franje Tuđmana 52

Pula 19.12.2019. (četvrtak), Županijska komora Pula, Carrarina 5

Zadar 19.12.2019. (četvrtak), Zadar, Falkensteiner Club Funimation Borik, Majstora Radovana 7

Bjelovar 20.12.2019. (petak), Ekonomski Fakultet Bjelovar, A. B. Šimića 1

Varaždin 20.12.2019. (petak), Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6

Program:

1. Porez na dohodak od 1.1.2020. i doprinosi za obvezna osiguranja

 • novosti pri obračunu plaća od 1.1.2020.
 • plaće mladih osoba: oslobođenje od plaćanja/umanjenje poreza na dohodak
 • premije za dopunsko zdravstveno osiguranje kao neoporezivi primitak radnika
 • novine kod obrtnika
 • pojednostavljenje izvještavanja uz inozemne primitke
 • ostale izmjene Zakona o porezu na dohodak
 • doprinosi za obvezna osiguranja od 1.1.2020.

2. Konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće za 2019. i JOPPD

3. Neoporezivi primitci u 2019. i 2020.  (topli obrok, nagrade, božićnice, dječji vrtić, dnevnice i dr.)  i JOPPD

4. Porez na dobit

 • primjena stopa poreza na dobit – novi kriteriji
 • povećanje praga prihoda na 7,5 mil. kn za primjenu niže stope
 • utvrđivanje osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu
 • izračun predujmova za 2020. godinu
 • neprofitne organizacije: plaćanje poreza u paušalnom iznosu za prihode do 7,5 mil. kn
 • promjena oporezivanja kod samostalnih djelatnosti po „sili zakona“
 • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja – nove odredbe
 • porezno priznati rashodi za darovanja
 • nova pravila protiv premještanja dobiti
 • novi rokovi za podnošenje poreznih prijava

5. PDV

 • smanjenje stope PDV-a za usluge pripreme i usluživanja hrane u ugostiteljstvu
 • povećanje praga na 7,5 mil. kn za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama
 • premještanje dobara unutar EU-a – nove odredbe
 • isporuke u nizu i trostrani poslovi – utvrđivanje mjesta isporuke
 • naknadni ispravak porezne osnovice kod isporuka ino-kupcima
 • nove odredbe za primjenu oslobođenja prema čl. 39. Zakona
 • izlazak iz sustava PDV-a zbog primjene oslobođenja

6. Fiskalizacija

 • fiskalizacija izdavanja računa za prateće dokumente
 • dostavljanje novog podatka o poslovnom prostoru
 • QR kod kao obvezni element računa
 • programska rješenja prema Zakonu o fiskalizaciji

7. OPZ i Zakon o administrativnoj suradnji

 • korištenje poreznih pogodnosti suprotno svrsi zakona
 • utvrđivanje porezne zastare
 • porezni nadzor – kriteriji za izbor poreznih obveznika za provođenje nadzora
 • novi porezni prekršaji
 • proširenje obvezne automatske razmjene informacija na potencijalno agresivne prekogranične porezne aranžmane
 • koji aranžmani podliježu obvezi izvješćivanja?
 • obvezujuća razmjena informacija između poreznih i carinskih uprava o uvozu dobara izvan EU povezano s carinskim postupcima 42 i 63

8. Obveza upisa u Registar stvarnih vlasnika

9. Odgovori na pitanja polaznika seminara

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Kotizacija: Naknada s uključenim PDV-om iznosi 700,00 kn po sudioniku (560,00 kn i 140,00 kn PDV-a).

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 600,00 kn (480,00 kn i 120,00 kn PDV-a) po polazniku.

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Pretplatnici TEB-ovog časopisa „Financije, pravo i porezi“ - FIP plaćaju kotizaciju s uključenim PDV-om u iznosu od 600,00 kn (480,00 kn i 120,00 kn PDV-a) po polazniku po polazniku, ako je obveza za 2019. podmirena.

Jedan sudionik iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena.

Uplata: Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijava: Prijave za sudjelovanje dostavljaju se u TEB putem web prijavnice, e-maila: teb@teb.hr, ili faxa: 01 46 11 411.

*OVLAŠTENI REVIZORI: od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom seminaru ovlaštenim revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja iz osnovnih aktivnosti, i to: 1 bod iz područja revizije, 1 bod iz računovodstvenih područja i 3 boda iz ostalih područja.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.