Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 14. studenoga 2018. (srijeda), Hotel Central, Branimirova 3

Predviđeno trajanje praktikuma: 9,30 - 15,30 (prijam sudionika od 8,45)

 

Program:

1. Utvrđivanje porezne rezidentnosti i prava oporezivanja inozemnog dohotka – temelj za obračun porezne obveze

 • Pojašnjenje što znači porezna rezidentnost i kako se točno utvrđuje u slučaju izaslanih radnika, samoizaslanih obrtnika i stranaca na radu u RH
 • Razumijevanje čl. 4. međunarodnih ugovora (rezidentnost) i povezanost s tuzemnim zakonom
 • Postupak utvrđivanja prava oporezivanja dohotka pojedine države sukladno tuzemnim propisima i međunarodnim ugovorima
 • Ispravno tumačenje pravila „183 dana“
 • Primjeri utvrđivanja porezne rezidentnosti i prava oporezivanja

2. Dohodak i ostali primici izaslanih radnika i samoizaslanih obrtnika

 • Detaljna obrada primjera radnika izaslanih na rad iz RH u inozemstvo
 • Primjena pravila obračunavanja obveznih doprinosa, prava oporezivanja dohotka
 • Primjena pravila obračunavanja i isplate neoporezivih primitaka (dnevnice za rad na terenu)
 • Izvješćivanje putem obrazaca JOPPD, INO-DOH

3. Stranci na radu u RH

 • Detaljna obrada primjera radnika izaslanih na rad iz inozemstva u RH
 • Utvrđivanje prava oporezivanja dohotka, obračunavanja obveznih doprinosa
 • Utvrđivanje prava na osobni odbitak i uvećavanje za uzdržavane članove obitelji
 • Primjena pravila obračunavanja i isplate neoporezivih primitaka od strane hrvatskog poslodavca
 • Izvješćivanje putem obrazaca JOPPD, INO-DOH

4. Rad u RH za poslodavca u inozemstvu

 • Obračun i isplata plaće kada radnik radi za poslodavca iz EU
 • Obračun i isplata plaće kada radnik radi za poslodavca iz treće zemlje
 • Obračun obveznih doprinosa, rokovi obračuna doprinosa i izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Prijenos obveze doprinosa putem Obrasca INOPRE-DOP te odgovornosti poslodavca i radnika

5. Inozemne mirovine

 • Utvrđivanje prava oporezivanja inozemnih mirovina
 • Obveze umirovljenika u slučaju primitka mirovine iz inozemstva
 • Obrada konkretnih primjera

6. Odgovori na pitanja polaznika

 

Predavačica: Irena Đurica, dipl. oec.

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s obradom seminarskih tema.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.250,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor, obrok i osvježavajući napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.125,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Broj polaznika je ograničen pa vas molimo za pravovremenu prijavu.

 

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.