Mjesto i vrijeme održavanja

 • Zagreb, 07.05.2019. (utorak), Sheraton Zagreb Hotel (1. kat, dvorana Pula/Opatija), Ul. kneza Borne 2

Predviđeno trajanje praktikuma:

 • 9,30 - 15,30
  (prijam sudionika od 8,45)

 

Program:

1. UTVRĐIVANJE POREZNE REZIDENTNOSTI i PRAVA OPOREZIVANJA INOZEMNOG DOHOTKA – TEMELJ ZA OBRAČUN POREZNE OBVEZE

 • Što je porezna rezidentnost i kako se točno utvrđuje u slučaju izaslanih radnika, samoizaslanih obrtnika i stranaca na radu u RH?
 • Razumijevanje čl. 4. međunarodnih ugovora (rezidentnost) i povezanost s tuzemnim zakonom
 • Postupak utvrđivanja prava oporezivanja dohotka pojedine države sukladno tuzemnim propisima i međunarodnim ugovorima
 • Ispravno tumačenje pravila „183 dana“
 • Primjeri utvrđivanja porezne rezidentnosti i prava oporezivanja

2. DOHODAK I OSTALI PRIMICI IZASLANIH RADNIKA i SAMOIZASLANIH OBRTNIKA

 • Detaljna obrada primjera radnika izaslanih na rad iz RH u inozemstvo
 • Kako primijeniti pravila obračunavanja obveznih doprinosa i poreza na dohodak?
 • Obračunavanje i isplata neoporezivih primitaka (dnevnice za rad na terenu)
 • Izvješćivanje putem obrazaca JOPPD, INO-DOH

3. STRANCI NA RADU U RH

 • Primici i njihovo oporezivanje radnika izaslanih na rad iz inozemstva u RH na praktičnim primjerima
 • Utvrđivanje prava oporezivanja dohotka, obračunavanja obveznih doprinosa
 • Utvrđivanje prava na osobni odbitak i uvećavanje za uzdržavane članove obitelji
 • Primjena pravila obračunavanja i isplate neoporezivih primitaka od strane hrvatskog poslodavca
 • Izvješćivanje putem obrazaca JOPPD, INO-DOH

4. RAD U RH ZA POSLODAVCA U INOZEMSTVU

 • Obračun i isplata plaće kada radnik radi za poslodavca iz EU, pogranični radnici
 • Obračun i isplata plaće kada radnik radi za poslodavca iz treće zemlje
 • Obračun obveznih doprinosa, rokovi obračuna doprinosa i izvješćivanje u Obrascu JOPPD
 • Prijenos obveze doprinosa putem Obrasca INOPRE-DOP te odgovornosti poslodavca i radnika

5. INOZEMNE MIROVINE

 • Utvrđivanje prava oporezivanja inozemnih mirovina
 • Obveze umirovljenika u slučaju primitka mirovine iz inozemstva
 • Obrada konkretnih primjera

6. ODGOVORI NA PITANJA POLAZNIKA

 

Predavačica: Irena Đurica, dipl. oec.

Pisani materijal: TEB-ova radna mapa s obradom seminarskih tema

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 1.000,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn (s PDV-om).

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7. Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Prijaviti se možete putem web prijavnice, ili na tel: 01 45 71 640 ili fax: 01 46 11 411 ili na e-mail adresu teb@teb.hr.

*OVLAŠTENI REVIZORI: Od Ministarstva financija dobili smo prethodnu suglasnost prema kojoj će se prisustvom na ovom praktikumu revizorima priznati 5 bodova stalnog stručnog usavršavanja -  ostala područja.

Broj polaznika je ograničen pa vas molimo za pravovremenu prijavu.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza praktikuma. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene na račune uplatitelja.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje praktikuma.