Program

Mjesto održavanja: Zagreb, Hotel Central, Branimirova 3 (ulaz iz Petrinjske ulice)

Datum održavanja: 18.4.2018. (srijeda)

Početak u 9,30 sati (prijem sudionika od 8,45 sati)

Završetak oko 14,30 sati

 

Program

 1. Isplate primitaka nerezidentima (fizičkim osobama)
 • Nerezidenti kao porezni obveznici u RH
 • Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Obveze doprinosa kod isplate nerezidentima
 • Isplata autorskih naknada
 • Isplata po ugovoru o djelu
 • Naknade članovima uprave
 • Isplata dividendi/udjela u dobiti
 • Kada se izvješćuje HNB o isplati dividende?
 • Isplata kamata
 • Izvještavanje na JOPPD
 • Kada se obračunava PDV na obavljenu uslugu nerezidenta?
 1. Primici rezidenata iz inozemstva
 • Načelo svjetskog dohotka
 • Porezni tretman primitaka iz inozemstva
 • Obveza doprinosa i podnošenja JOPPD-a
 • Autorski honorar iz inozemstva
 • Primici od ugovora o djelu
 • Primici od dividendi i udjela u dobiti
 • Kada i kako izvijestiti HNB o primljenoj dividendi?
 • Primici od kamata
 • Podnošenje Obrasca INO-DOH
 • Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak (godišnja prijava, poseban postupak)

 

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje po sudioniku iznosi 700,00 kn s uključenim PDV-om. U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 600,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za pretplatnike:

za pretplatnike FIP-a  i potpisnike Ugovora o poslovnom savjetovanju naknada iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Kotizacija se može uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu. Molimo Vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja praktikuma.