Program

Čakovec, 17.5.2018. (četvrtak), Scheier, Ul. Matice hrvatske 2

Slavonski Brod, 18.5.2018. (petak), Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora, Ul. Matije Mesića 9

Zagreb, 21.5.2018. (ponedjeljak), Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

 

Početak: u 9,30 sati 
Prijam:
 od 8,45 sati

 

Program:

1. OBVEZA I OBVEZNICI PRIMJENE GDPR-a

 • Koji osobni podaci se štite?
 • Tko su sve obveznici primjene i u kojoj mjeri:
  • Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici
  • Proračuni i LP(R)S-ovi
  • Neprofitne organizacije
  • Obrtnici i slobodna zanimanja
  • Računovodstveni servisi
  • Iznajmljivači apartmana i dr.
 • Odgovornost za primjenu GDPR-a, nadzor i sankcije

2. PROPISANE OBVEZE (s osvrtom na posebnosti u primjeni GDPR-a kod mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika, proračuna i LP(R)S-ova , neprofitnih organizacija, obrtnika i slobodnih zanimanja i iznajmljivača apartmana)

 • Tko su i koje su obveze voditelja i izvršitelja obrade
 • Načela i osnove za obradu osobnih podataka s prikazom na praktičnim primjerima
 • Privola – kada je koristiti i kako je zatražiti – na praktičnim primjerima
 • Legitiman interes kao osnova za obradu osobnih podataka
 • Kako dokazati pouzdanost?
 • Procjena rizika
 • Evidencija aktivnosti obrade (obvezan sadržaj, čuvanje, nadzor)
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka – kad se mora imenovati, koje su mu zadaće, na koji način se može obavljati ta funkcija
 • Kako osigurati prava ispitanika i rokovi za postupanje u vezi s ostvarenjem tih prava
 • Pravo na brisanje i upravljanje privolama

3. KORIŠTENJE, ČUVANJE I UNIŠTAVANJE OSOBNIH PODATAKA

 • Tko sve koristi osobne podatke i mjere zaštite
 • Načini i rokovi čuvanja osobnih podataka
 • Tehničke i organizacijske mjere

 4. ODNOS VODITELJA I IZVRŠITELJA OBRADE

 • Uređenje odnosa s trećim osobama koje u naše ime prikupljaju i/ili obrađuju osobne podatke
 • Izjava o povjerljivosti (svrha i obvezan sadržaj)
 • Obveze izvršitelja obrade prema voditelju obrade
 • Evidencija aktivnosti kategorija obrade koje moraju voditi izvršitelji obrade

 5. IMPLEMENTACIJA GDPR-a S OGLEDNIM PRIMJERIMA

 • U odnosu na radnike kao ispitanike i zaposlenike voditelja obrade
 • U odnosu na računovodstvene servise kao izvršitelje obrade
 • U odnosu na privatne iznajmljivače i pružatelje usluga smještaja
 • Korištenje službenih mobitela i računala, uvođenje video nadzora nakon 25.5.2018.
 • Ogledni primjeri akata, odluka, izjava i dr. dokumentacije (pravilnik o zaštiti osobnih podataka, izjava o povjerljivosti, privola, evidencija aktivnosti obrade i dr.)

 6. ODGOVORI NA PITANJA

 

Predavači:

-   TEB-ovi savjetnici: Ljubica Đukanović, mr. iur. i Vedran Jelinović, dipl. iur

Pisani materijal: Radna mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na praktikumu po sudioniku iznosi 640,00 kn (800,00 kn sa PDV-om). U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 560,00 kn (700,00 kn sa PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada iznosi 560,00 kn (700,00 kn sa PDV-om) po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijaviti se možete putem web prijavnice.

Broj mjesta je ograničen i molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju praktikuma.

TEB zadržava pravo odgode ili otkaza praktikuma, u kojem slučaju će iznos uplaćenih kotizacija biti odmah vraćen na račune uplatitelja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 4571-640.