Mjesto održavanja: Zagreb, 5.2.2019., Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja: Početak u 9,30 sati, prijam od 9,00 sati

 

1. dio – 120 min

1. Računovodstvene aktualnosti (mr. sc. Ivana Jakir Bajo i Nikolina Bičanić)

 • Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2018. godinu
  • Izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u neprofitnom računovodstvu – primjena na sastavljanje GFI za 2018.
  • Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Okružnica)
  • Izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva: rokovi, obrasci, popunjavanje i predaja izvještaja
  • Godišnje izvještavanje za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo
  • Izjava o neaktivnosti
 • Napomene o prelasku na jednostavno knjigovodstvo i “ostanak“ na dvojnom
 • Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
 • Obveza revizije godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija i revizijskog uvida

2. O sustavu financijskog upravljanja i kontrola kod neprofitnih organizacija i obavljanje samoprocjene sustava za 2018. godinu (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

 

2. dio – 120 min

3. Aktualnosti u porezu na dohodak i doprinosima u 2019. (Jasminka Rakijašić)

 • Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak od 1.1.2019.
  • obračun plaće od 1.1.2019.
  • novosti kod uzdržavanih osoba
  • zajmovi uz povoljniju kamatu
  • ukidanje dohotka od osiguranja
  • neoporezive nagrade za radne rezultate radnika
  • novosti kod službenih putovanja
  • ukidanje više obrazaca od 2019. godine
 • Novosti u doprinosima od 1.1.2019. godine
  • promjene u stopama i vrstama doprinosa
  • nova najniža i najviše osnovice za 2019. godinu
 • Novosti kod minimalne plaće
  • novi Zakon o minimalnoj plaći
  • novi iznos minimalne plaće za 2019. godinu
  • novi iznos naknade za nezapošljavanje invalida

4. Obračun poreza na dobit za 2018. (Irena Slovinac)

 • Utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze
 • Osobni automobili, reprezentacija i druga povećanja/smanjenja porezne osnovice
 • Druge napomene uz sastavljanje PD obrasca za 2018.

5. Novine u oporezivanju dobiti od 1.1.2019. (Irena Slovinac)

 • Porezno priznavanje otpisa potraživanja – usklađenje s institutom izvanredne uprave
 • Plaćanje poreza po odbitku na naknade za nastupe (usluge) inozemnih umjetnika i športaša

6. Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u (Irena Slovinac)

 • Proširenje primjene sniženih stopa PDV-a - 5% i 13%
 • Ulazak u sustav PDV-a od 1.1.2019.
 • Pretporez kod osobnih automobila
 • Isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
 • Evidencije o primljenim računima
 • I dr. novine u oporezivanju PDV-om od 1.1.2019.

 

3. dio – 60 min

7. Rasprava i odgovori na pitanja polaznika

 

Predavači: mr. sc. Ivana Jakir Bajo, Ministarstvo financija i TEB-ove savjetnice: Nikolina Bičanić, Jasminka Rakijašić i Irena Slovinac

Kotizacija: Naknada za seminar iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

jedan sudionik iz iste pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2019. godinu podmirena;

pretplatnici TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" koji su podmirili obvezu za 2019. plaćaju kotizaciju za seminar u iznosu od 500,00 kn (s PDV-om).

Pisani materijal: Preslike slajdova predavača, blok i olovka.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na transakcijski račun TEB-a HR56 2340 0091 1001 8078 7, a može se uplatiti i gotovinom na recepciji TEB-a prije ulaska u dvoranu.

Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.