Program

RASPORED ODRŽAVANJA:

 • Bjelovar, 27.6.2018. (Ekonomski fakultet Bjelovar, A. B. Šimića 1)
 • Osijek, 28.6.2018. (Hotel Osijek, Šamačka 4)
 • Zagreb, 29.6.2018. (Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2)
 • Split, 2.7.2018. (Županijska Komora Split, Trumbićeva obala 4)
 • Zadar, 3.7.2018. (Hotel Kolovare, Bože Peričića 14)
 • Varaždin, 4.7.2018. (Park Boutique Hotel, Juraja Habdelića 6)
 • Rijeka, 5.7.2018. (Grand Hotel Bonavia, Dolac 4)

Početak: u 9,30 sati (u svim gradovima)
Prijam:
od 9,00 sati

PROGRAM SEMINARA:

1. Računovodstvene aktualnosti (9,30 – 11,00 sati)

 •  Pojašnjenje primjene nekih proračunskih klasifikacija u postupku planiranja, izvršavanja i izvještavanja
  • Koji prihodi čine pojedine izvore financiranja?
  • Koji rashodi i izdaci se mogu financirati iz pojedinih izvora financiranja?
  • Načini planiranja i korištenja pojedinih prihoda
  • Mogućnosti izmjena financijskog plana u dijelu pojedinih izvora financiranja
 • Primjer knjiženja
  • Ispravno sastavljanje i knjiženje odluke o rasporedu rezultata ostvarenog u 2017. godini
 • Podsjetnik na polugodišnje izvještavanje
  • Napomene o sastavljanju polugodišnjih financijskih izvještaja ▪ Neke upute Ministarstva financija

2. Porez na dohodak – aktualnosti i JOPPD (11,30 – 12,30 sati)

 • Oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću
  • Prvo zapošljavanje, mlade osobe, djeca smrtno stradalih/nestalih hrvatskih branitelja
 • Plaća u naravi po osnovi korištenja osobnih automobila
 • Neoporezive isplate – regres, dnevnice, darovanja za zdravstvene potrebe, stipendije, sistematski pregledi
 • Autorski honorari iz inozemstva - obračun poreza i doprinosa, JOPPD
 • Ukidanje izvješćivanja na JOPPD-u za novčanu naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i dr.

3. GDPR kod proračunskih, izvanproračunskih korisnika i JLP(R)S-a (12,30 – 13,45 sati)

 • Prava i obveze proračunskih, izvanproračunskih korisnika i JLP(R)S-a uz GDPR (voditelj i izvršitelj obrade)
 • Načela i osnove za obradu osobnih podataka s prikazom na praktičnim primjerima
 • Upravljanje privolama ispitanika
 • Kako dokazati da ste usklađeni s GDPR-om – potrebne radnje i dokumentacija
 • Mjere zaštite, načini i rokovi čuvanja osobnih podataka
 • GDPR u odnosu na radnike – povjerljivost, postupak u slučaju povrede, korištenje službenih mobitela i kompjutora, video nadzor
 • Praktični primjeri:
  • Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka
  • Ugovor voditelja i izvršitelja obrade
  • Privola
  • Evidencije obrade (za voditelje obrade i izvršitelje obrade)
  • Izjava o povjerljivosti i postupanju u slučaju povrede osobnih podataka i dr.

 4. Odgovori na pitanja

Predavačice: TEB-ove savjetnice - Nikolina Bičanić, Ljubica Đukanović, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić

Pisani materijal: Radna mapa s prezentacijama predavača i oglednim primjerima.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru po sudioniku iznosi neto 520,00 kn (650,00 kn s PDV-om). U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i topli napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz iste pravne osobe plaća kotizaciju u neto iznosu od 480,00 kn (600,00 kn s PDV-om).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

 1. Za pretplatnike FIP-a neto naknada po polazniku iznosi 480,00 kn (600,00 kn s PDV-om), ako je obveza za 2018. podmirena.
 2. Jedna osoba iz pravne osobe koja s TEB-om ima zaključen Ugovor o uslugama savjetovanja može sudjelovati bez plaćanja kotizacije, ako je obveza za 2018. podmirena.

Uplata i prijava: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7. Prijaviti se možete putem web prijavnice. Broj mjesta je ograničen i molimo da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Sve dodatne informacije o seminaru možete dobiti na telefonom, pozivom na broj: 01/ 4571-640.