Program

Mjesto i vrijeme održavanja: Zagreb, 15. studenoga 2018. (četvrtak), Hotel International, Miramarska cesta 24

Početak: u 9,30 sati
Prijam: od 8,45 sati

 

Program:

1. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

 • Razlozi donošenja Zakona
 • Što se uvodi Zakonom?
 • Rokovi za prilagodbu
 • Obveznici primjene Zakona
 • Primjena Zakona i na jednostavnu nabavu?
 • Provedbeni akti i prijelazno razdoblje

Maja Radišić Žuvanić, mag. iur.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta,
Služba za digitalno gospodarstvo

2. Utjecaj Zakona na sudionike postupaka javne nabave

 • Temeljni zakonski pojmovi i pravila
 • Primjena Zakona na naručitelje i ponuditelje s prikazom na praktičnim primjerima
 • Prilagodba dokumentacije o nabavi i ugovora novoj zakonskoj regulativi
 • Nadzor nad primjenom Zakona i prekršajne odredbe
 • O rokovima plaćanja u javnoj nabavi i posljedicama u kašnjenju

Vedran Jelinović, dipl. iur.
TEB-ov savjetnik

3. Računi prema računovodstvenim i poreznim propisima

 • Obveza izdavanja računa za obavljene isporuke dobara i usluga
 • Računi kao vjerodostojne knjigovodstvene isprave prema računovodstvenim propisima
 • Postupci i elementi kontrole vjerodostojnosti (likvidature) računa
 • Obvezni elementi računa prema poreznim propisima s posebnim naglaskom na primjenu Zakona o PDV-u
 • Čuvanje (arhiviranje) računa prema računovodstvenim i poreznim propisima

Domagoj Zaloker, dipl. oec.
TEB-ov savjetnik

4. Implementacija eRačuna u praksi

 • Osnovni pojmovi s kojima moramo baratati
 • eRačun u Hrvatskoj i EU, danas, sutra – što to znači za nas danas, a što će značiti sutra?
 • Oblici i prednosti eRačuna
 • eRačun – nositelj digitalizacije poslovanja
 • Tko je informacijski posrednik?
 • Interoperabilnost informacijskih posrednika
 • Slanje, zaprimanje, obrada i arhiviranje eRačuna
 • Kako se pripremiti za zakonsku regulativu?

Marko Emer
Servis Moj-eRačun

5. Odgovori na pitanja (od 14:00 sati)

 

Pisani materijal: Radna mapa s prezentacijama predavača.

Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru po sudioniku iznosi 1.000,00 kn sa uključenim PDV-om (800,00 kn bez PDV-a). U cijenu je uključen pisani materijal, radni pribor i topli napitak.

Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 900,00 kn sa uključenim PDV-om (720,00 kn bez PDV-a).

Pogodnosti za TEB-ove pretplatnike:

Za pretplatnike FIP-a i potpisnike Ugovora o uslugama savjetovanja naknada iznosi 900,00 kn sa uključenim PDV-om (720,00 kn bez PDV-a). po polazniku, ako je obveza za 2018. podmirena.

Napomena: Seminar nije uvršten u Popis programa usavršavanja pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, te se sudjelovanjem na istome ne ostvaruju bodovi tj. sati potrebni za obnovu certifikata.

Uplata i prijava:

Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.

Prijaviti se možete putem web prijavnice, ili na tel: 01 45 71 640 ili fax: 01 46 11 411.

Molimo vas da nam pravovremenom prijavom omogućite kvalitetnu organizaciju seminara.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 01/ 4571-640.